Forside / Tilbedelse / Bønnen / Udførelse af bønnen / Hvad bør man lave af dhikr efter man har bedt?
dhikr1

Hvad bør man lave af dhikr efter man har bedt?

Udførelse af bønnen
Spørgsmål

Hvad bør man gøre efter man er færdig med at bede? Nogle læser du’a med imamen, andre laver tasbih (siger subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar), andre reciterer noget fra Koranen og nogle laver du’a. Hvad er bedst?


Svar

At lave dhikr og du’a, og bruge lidt tid på at ihukomme Allah efter bønnen er Profetens sunna (må Allahs fred og velsignelser være med Ham).

Der findes forskellige måder at gøre det på efter bønnen, og i praksis har hvert islamisk område nedarvet en bestemt måde at gøre det på. Man vil f.eks. opleve, at tyrkerne typisk gør det på en måde, marokkanere på en anden og pakistanere på en tredje måde.

Nogle steder læser de dhikr eller Qur’an højt, andre steder vil Imamen lave en du’a, og nogle steder lader man folk gøre det, som de selv har lyst til. Nogle steder er det lige efter fard bønnen, andre steder først efter sunnaerne og nogle steder er det både efter fard og sunna bønnerne.

Der er altså forskellige måder at gøre det på, og der er alle acceptable.

Typisk er der intet galt med dem, og man kan fint følge, det man er vokset op med, eller det som man har det bedst med.

Disse små forskelle viser kun det smukke ved Islam og understreger mangfoldigheden, tolerancen og nødvendigheden af at respektere hinanden i Islam.

At Islam kan bringe os sammen i tilbedelsen af Allah og lade det komme til udtryk på forskellige og smukke måder er en velsignelse, og er ikke noget, der bør gøres til et diskussions-punkt, eller noget man skal strides om.

Nogle af de ting man kan gøre efter bønnen er:

  • Bede om tilgivelse ved f.eks. at sige: ”Astaghfirulla” (Jeg søger tilgivelse hos Allah) eller ”Allahumma ’ghfirli” (Oh Allah tilgiv mig) tre eller flere gange.
  • Sende fred og velsignelser over Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) ved f.eks. at sige: ”Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad” eller læse salat al-ibrahimiyya (durud)
  • Læse de tre qul (surat a-ikhlas, al-falaq og al-nas)
  • Læse ayat al-Kursi som er vers nr. 255 fra surat al-Baqara.
  • Lave dhikr (tasbih), ved at sige “Subhanallah” (Allah er ophøjet) 33 gange, “Alhamdulillah” (al lovprisning er til Allah) 33 gange og “Allahu Akbar” (Allah er stor) 33 gange, og afslutte nr. 100 med at sige “La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul-mulku wa lahul-hamdu wa huwa ala kulli shai’in qadir” (Der er ingen anden Gud end Allah, Han er den ene uden partner, Han har herredømmet, Han er den lovpriste, og Han er den, der kan alting)
  • Herefter kan man så lave du’a.

Der findes mange forskellige dhikr man kan lave, og man behøver ikke begrænse sig til ovenstående.

Det er op til en selv, hvor meget man ønsker at gøre. Hvis man har lært noget andet, så er det helt fint at følge det.

Imam Nawawis bog, ”al-Adhkar” kan i denne sammenhæng være god at anskaffe sig, for den omhandler forskellige dhikr, man kan sige til forskellige lejligheder, herunder hvad man kan sige efter bønnen.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Nawawi, Adhkar
Haskafi, Durr al-Mukhtar
Shaykh Nizam m.fl, Fatawa Hindiyya
Tahtawi, Hashiyat Tahtawi Ala Maraqi al-Falah
Shurunbulali, Imdad al-Fattah
Ibn Abidin, Radd al-Muhtar