Forside / Halal & Haram / Finansielle emner / Hvorfor er rente haram?
hvorfor_er_rente_haram

Hvorfor er rente haram?

Finansielle emner, Synder i Islam
Spørgsmål

Står det i Koranen, at rente er haram og er det virkelig så stor en synd at tage et lån med rente?


Svar

Rente er tydeligt nævnt i Koranen og hadith som en af de mest alvorlige synder i islam.

Men det der er erklæret haram er ikke bare rente, men begrebet riba, der betyder en ydelse uden en tilsvarende modydelse.

Riba oversættes bare ofte til rente, fordi rente er den mest almindelige form for riba der findes i dag, men der er ikke tvivl om, at det er haram og regnes for en af de store synder i islam.

Riba er i islams klassiske lære defineret som:

Riba er ekstra værdi uden modydelse i en kontrakt md udveksling af noget med værdi for noget andet med værdi.Nasafi, Kanz al-Daqaiq.1

Den type af riba, som der lægges særlig vægt på omhandler lån af penge.

Abu Bakr al-Jassas skriver:

Riba er et lån, hvor der sættes en tidsramme og forøgelse på lånet overfor den, der låner pengene.Jassas, Ahkam al-Quran2

Problematikken i lånet er, at hovedreglen i islam er, at ved at låne penge ud til en anden, skal man kun have det udlånte tilbage. Indgår man en kontraktlig aftale om, at man skal have mere end det udlånte tilbage, så har man fået en ydelse uden en reel modydelse. Og det er riba.

Det betyder at hvis en person har lånt en anden 100 kr. hvor man aftaler, at der skal gives 110 kr. tilbage, så er det riba. Fordi de 10 kr. ekstra, der kræves betalt er en ydelse uden en reel modydelse.

Riba i Koranen

Der er en række Koranvers der tydeligt understreger synden i riba.

Det i har givet af riba så det kan forøges i blandt folks penge, da vil det ikke give forøgelse hos Allah.Surat al-Rum, kap 30, vers 39

De tog riba, selvom det var forbudt for dem.Surat al-Nisa, kap 4, vers 161

I som tror, tag ikke riba doblet og mangedoblet.Surat Ale-Imran, kap 3, vers 130

Dem der tager riba vil stå som nogen satan har rørt med vanvid. Det er fordi de sagde: ’At sælge er ligesom riba.’ Men Allah har gjort salg tilladt og gjort riba haram. Den der får en advarsel fra sin herre, og derefter stopper, da får han, hvad der er gået forud, og hans sag er op til Allah. Men den der vender tilbage, da er de fra ildens folk. De vil være der for evigt.Surat al-Baqara, kap 2, vers 275

Allah lader riba gå til grunde, men lader velgørenhed vokse.Surat al-Baqara, kap 2, vers 276

I som tror, frygt Allah og forlad det der mangler af riba, hvis i er troende. Hvis i ikke gør det, så tag imod en krigserklæring fra Allah og Hans Sendebud. Hvis i beder om tilgivelse, så vil i få jeres oprindelige penge [uden riba], hvor i ikke begår uret eller får gjort uret imod jer.Surat al-Baqara, kap 2, vers 278-279

Ovenstående koranvers viser tydeligt, hvor alvorligt Islam ser på riba.

Sarakahsi skriver i Mabsut:

Allah har nævnt fem straffe for den, der tager riba:

1. Vanvid (Dem der tager riba vil stå som nogen satan har rørt med vanvid)
2. At gå til grunde (Allah lader riba gå til grunde)
3. En krigserklæring fra Allah (tag imod en krigserklæring fra Allah)
4. Kufr (forlad det der mangler af riba, hvis i er troende)
5. At være i ilden for evigt (den der vender tilbage, da er de fra ildens folk. De vil være der for evigt)Mabsut3)

Det er meget få synder i Islam, hvis alvor så tydeligt er understreget i Koranen.

Riba i Hadith

Udover de nævnte koranvers findes der mange hadith, der advarer imod riba og yderligere understreger den store synd, der er i riba.

Riba nævnes blandt de syv største synder

Det er blevet berettet af Abu Huraira, at Profeten sagde:

Hold jer fra de syv store synder. De spurgte: ’O Allahs Sendebud, hvad er det?’ Profeten sagde: ’Det er at begå shirk med Allah, at udføre magi, at dræbe den som Allah har forbudt uden ret, at tage riba, at tage en forældreløs’ ret, at flygte fra kamppladsen, at anklage ærbødige muslimske kvinder, der er frie for det de beskyldes for.’Sahih Bukhari4

Den der handler med riba er forbandet

Det er blevet berettet af Abdullah ibn Masud:

Allahs Sendebud sendte forbandelse over den, der tager og den der giver riba.Sahih Muslim5

Det er blevet berettet af Jabir:

Allahs Sendebud forbandede den der modtager riba, den der giver riba, den der skriver det ned og den der bevidner det. Profeten sagde: ’De er alle lige.’Sahih Muslim6

Den mindste form for riba svarer til zina

Det er blevet berettet af Abdullah ibn Masud, at Profeten sagde:

Riba er 73 ting, hvor den mindste form for riba er ligesom, at en mand har samleje med sin mor.Mustadrak7

Det er blevet berettet fra Abdullah ibn Hanzala, at Allahs Sendebud sagde:

En enkelt dirham i riba som en person tager, hvor han ved det, er værre end at lave zina 36 gange.Musnad Ahmad8

Riba fører til Allahs straf

Det er blevet berettet af Abdullah ibn Abbas, at Allahs Sendebud sagde:

Når zina og riba bliver udbredt i en by, så har de bragt Allahs straf over sig selv.Mustadrak Hakim9

Andre årsager

Det er meget få synder, der har så kraftige understregninger af at være haram. Det viser tydeligt, hvor vigtigt det er for enhver muslim at holde sig fra rente. Men udover de nævnte ting i Koranen og sunna, så er der også andre forhold som de muslimske lærde nævner i forbindelse med, hvorfor riba (rente) er haram.

Profit og tab hænger ikke proportionelt sammen.

Det islamiske udgangspunkt er, at enhver der vil lave en investering for at tjene penge også må løbe risikoen for at tabe penge. Ved at låne penge ud på rente, skaber man en ubalance mellem risiko for tab & profit, for banken låner 1.000.000 ud, og skal have sin rente på 10% om året retur, uanset hvordan det går med den person eller virksomhed som lånet er givet til.

Velstanden koncentreres hos nogle få.

Det islamiske udgangspunkt er, at der skal være en fair fordeling af velstand. Dvs. dem der stiller med kapital og dem der arbejder begge får en fair andel af profitten, og velstanden forskydes ikke til nogle få. I det moderne banksystem sætter den almene befolkning sine penge i banken til en lav indlånsrente.

De penge banken nu har modtaget låner den ud til en væsentlig højere rente til bl.a. iværksættere (låntagere), der modregner renteudgifterne i den profit de ønsker. Iværksætterne beholder derefter hele profitten, banken beholder hvad den har tjent på den høje udlånsrente, mens den almene befolkning får udbetalt værdien af en lav indlånsrente. Det bevirker, at majoriteten af den velstand, der er genereret på baggrund af befolkningens penge ender hos nogle få iværksættere og banker.

Der skabes kunstig velstand.

Det islamiske udgangspunkt er, at man ikke må låne/sælge ting man ikke selv ejer eller der ikke findes. Et af de afledte problemer med rente er, at banken kan låne penge ud som den rent faktisk ikke har, men på basis af en forventet renteindtægt, låner den penge ud som den først forventer at have i hånden senere.

På den måde skabes der kunstige penge, der i virkeligheden ikke eksisterer her og nu, men fordi banken har en forventing om, at de vil eksistere i fremtiden, så får banken lov til at låne dem ud allerede i dag.

Alt kommer til at handle om at maksimere profit.

Det islamiske udgangspunkt er, at profit er vigtigt for de handlende, men den må ikke genereres på bekostning af eller igennem udnyttelse af andre. Den rentebaserede velstand sker igennem hurtig profit, hurtig velstand, og transaktioner baseret på forventninger.

Da man allerede har lavet fremtidige udlånsaftaler baseret på en forventet renteindtægt, så er det meget vigtigt for bankerne at sikre sig at den forventede renteindtægt også kommer, uden hensyntagen til lånerens faktiske situation.

Det bliver derfor til en situation, der handler om maksimering af ens egen profit, koste hvad det vil. Den mentalitet smitter af på andre transaktioner, og maksimering af det enkelte individs eller virksomheds profit er den altafgørende faktor, der skaber en mentalitet om, at profit og penge er alt, der igen smitter af på hele samfundet.

De forudgående beviser fra Koranen og hadith understreger tydeligt, at riba og dermed rente er en af de mest alvorlige synder i Islam. Den bliver i Koranen beskrevet som en krigshandling mod Allah og Profeten, og den mindste smule riba regnes for at være værre end at lave zina med sin egen mor.

Enhver der involverer sig i rente i den tro, at det ikke betyder det store i Islam, bør for alvor overveje dette i lyset af det forudgående.

 

Og Allah ved bedst

Waseem Hussain

 

Kilde

Khalid Saifullah Rahmani, Jadid Fiqhi Mabahis
Sarakhsi, Mabsut
Shafi Usmani, Masala Sud
Taqi Usmani, The Historic Judgment on Interest
Zailai, Tabyin al-Haqaiq

 1. Denne definition er den, der anvendes i Hanafi-skolen. Der kan være mindre variationer i den præcise ordlyd i definitionen på riba i de enkelte lovskoler, men uanset hvilken sproglig definition man følger, så vil rente entydigt falde ind under riba.
  فَضْلُ مَالٍ بِلَا عِوَضٍ فِي مُعَاوَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ []
 2. وَهُوَ الْقَرْضُ الْمَشْرُوطُ فِيهِ الْأَجَلُ وَزِيَادَةُ مَالٍ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ []
 3. وقد ذكر الله تعالى لآكل الربا خمسا من العقوبات
  (أحدها) التخبط قال الله تعالى (لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخطبه الشيطان من المس)…
  (والثانى) المحق قال الله تعالى (يمحق الله الربا)…
  (والثالث) الحرب قال الله تعالى (فاذنوا بحرب من الله ورسوله)…
  والرابع) الكفر قال الله تعالى (وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين)…
  (والخامس) الخلود في النار قال الله تعالى (ومن عاد فاؤلئك أصحاب النار هم فيما خالدون []
 4. Hadithen er sahih.
  عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال ( الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات
  []
 5. Hadithen er sahih
  عن عبدالله قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله
  []
 6. Hadithen er sahih
  عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء
  []
 7. Hakim Hakim skriver at hadithen opfylder betingelserne for Bukhari og Muslim, og det bekræftes af Dhahabi i hans noter til Mustadarak. Munawi citerer Iraqi for at sige, at beretningskæden er sahih. Mundhiri beretter hadithen i Targhib Wa Tarhib med aktiv form.
  عن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه
  []
 8. Haithami skriver i Majma al-Zawaid, at hadithens berettere er fra sahih samlingerne
  عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية
  []
 9. Hakim skriver at hadithen opfylder betingelserne for Bukhari og Muslim, og Dhahabi skriver i sine noter, at den er sahih
  عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ظهر الزنا و الربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله
  []