Forside / Aqida / Allah, profeten & det usete / Er Allah hankøn? Hvorfor omtaler man Allah som “han” og “ham”?
Allah

Er Allah hankøn? Hvorfor omtaler man Allah som “han” og “ham”?

Allah, profeten & det usete
Spørgsmål

Har Allah et køn? For hvordan kan det være, at man siger “han” og “ham” om Allah, hvis man ikke ved, hvilket køn Allah har?


Svar

Allah har ikke noget køn.
Skulle Allah have et køn, ville Han være underlagt kønnets begrænsninger, uanset om det skulle være hankøn eller hunkøn. Der ville derfor være en modsætning mellem, at Allah er fri for begrænsninger, og så at Allah skulle have et køn. Da Allah er fri for alle begrænsninger, kan det derfor ikke lade sig gøre, at Allah har et køn.

At man på trods af det alligevel omtaler Allah som “Han” eller “Ham” skyldes udelukkende den måde sprog fungerer på, og har intet at gøre med at Allah er en mand, eller på anden måde har et køn.

Der er altså intet kønsmæssigt forbundet med Allah, ved at omtale Allah som “Han” og “Ham”. Modsat en person, der f.eks. hedder Zaid, så ved vi at der er tale om hankøn og derfor vil vi sige “han” og “ham”. Men Allah har ikke noget køn, så at omtale Allah som “Han” og “Ham”, er kun et udtryk for at sproget fungerer på den måde.

På dansk har vi et intet-køn: “det” og “den”, så på den måde kunne det måske virke mere oplagt at omtale Allah som “den” og “det”, istedet for “han” og “ham”. Men på dansk, så omtaler vi nu engang Gud som “Han” og “Ham”.

Det er simpelthen den måde det danske sprog fungerer på, og derfor gør vi sådan.

Vi kender også andre ord fra det danske sprog, der ikke har noget køn, men alligevel omtales som han eller hun.

F.eks. vil man sige om en båd, “at hun sejler godt”, eller om motoren i en bil, at “hun spinder godt”. Det er der intet kønsmæssigt forbundet med, men alligevel siger man sådan.

I andre sprog er dette fænomen en komplet del af sproget, hvor navneord gøres maskuline (hankøn) og feminine (hunkøn), som f.eks. på fransk.

Det samme gælder på arabisk, hvor ordet sol (shams) er hunkøn og omtales som “hun” og “hende”. Mens månen (qamr) er hankøn, og omtales som han og ham. Og dette sker på trods af, at solen ikke er en kvinde, og månen ikke er en mand.

Når man omtaler noget, der ikke har et køn som “han”, “ham”, “hun” og “hende” betyder det ikke, at det er hankøn eller hunkøn af den grund.

Så når vi omtaler Allah som “Han” eller “Ham” betyder det ikke, at vi erklærer Allah for at være en mand.

Dette illustreres på bedste vis af Allah selv i Koranen, hvor han siger:

Og der er intet ligesom Ham [Allah]Surat sl-Shura, kapitel 42, vers 11

Så Allah brugte selv ordet ‘Ham’, men sagde samtidig, at intet er ligesom ‘ham’, og derfor har Allah ikke et køn.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Sawi, Hashiyat Jawahara al-Tawhid
Fakhruddin al-Razi, Mafatih al-Ghaib
Dardir, Sharh al-Kharida
Sanusi, Sharh Sughra
Bajuri, Tuhfat al-Murid