Forside / Ægteskab & Familie / Ægteskab, rettigheder & pligter / Kan en kvinde gifte sig uden sin walis tilladelse (uden forældrenes tilladelse)?
wali

Kan en kvinde gifte sig uden sin walis tilladelse (uden forældrenes tilladelse)?

Ægteskab, rettigheder & pligter
Spørgsmål

Er det tilladt for en kvinde at gifte sig uden sine forældres tilladelse? Dvs. at gifte sig uden tilladelse fra sin wali, (”værge”, typisk faren). Hvad hvis manden er religiøs, og forældrene afviser ham og er urimelige?


Svar

I Hanafi-skolen er et ægteskab indgået af en kvinde, uden tilladelse fra hendes wali (typisk faren), kun gyldigt, hvis manden er et match (kuf’u) for hende.

I henhold til, hvad der spiller ind for ”at være et match” for kvinden, så er det ting som: Religiøsitet, økonomi, uddannelse, social status, kulturel baggrund mm.

Det betyder, at det ikke altid er lige nemt at afgøre, om ægteskabet er gyldigt eller ej, og derfor skal hvert tilfælde henvises til en kvalificeret lokal lærd.

En ting man altid skal overveje er, at et ægteskab ikke kun er mellem to mennesker, men også omhandler at bringe to familier sammen.

Derudover vil “et ægteskab uden forældrenes tilladelse” betyde, at man går imod Profetens (må Allahs fred og velsignelser være over Ham) sunna, og vil dermed miste en meget vigtig velsignelse (baraka). Samtidig skal man huske, at det er en af de største synder i Islam at gøre sine forældre vrede.

Den korrekte handlemåde er, at de to parter skal opretholde gode manerer og respekt for forældrene, mens de prøver at sætte pres på dem, for at forældrene skal acceptere deres ønske og lade dem blive gift hurtigst muligt.

Ofte kan det betale sig at involvere en tredje part, som søskende, ældre og respekterede familiemedlemmer, eller andre personer, som forældrene har stor respekt for (som f.eks. en troværdig og respekteret imam).

Hvis dette gøres korrekt, med tålmodighed, gode manerer og ved at opretholde respekt, så vil det løse problemet i langt de fleste tilfælde.

Dog kan der være situationer, hvor forældrene faktisk er uretfærdige og urimelige.

Hvis dette er tilfældet, skal man tage kontakt til en kvalificeret lokal lærd, der kan rådgive i forhold til situationen.

I sidste ende er det ikke muligt at give en åben tilladelse til, at en kvinde kan gifte sig uden sin walis tilladelse (typisk faren).

Det er hvert enkelt tilfælde, der vil afgøre det, så det er noget, en kvalificeret lokal lærd skal se på fra case til case.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Qadri Pasha, Ahwal Shakhsiyya
Ibn Abidin, Radd al-Muhtar
Zailai, Tabyin al-Haqaiq