Forside / Ægteskab & Familie / Ægteskab, rettigheder & pligter / Omkring vigtigheden af ægteskab i islam
ægteskab

Omkring vigtigheden af ægteskab i islam

Ægteskab, rettigheder & pligter, Råd & Vedjledning

Et ægteskab i islam regnes for at være et af de vigtigste forhold som mennesket kan indgå i. Det beskrives som halvdelen er troen, det er fra profetens vej og det er med til at sikre, at man kommer i Paradis.

Afvisning af ægteskab beskrives i Koranen som at være en afvisning af de velsignelser Allah har givet os.

Allah siger i Koranen:

Allah har gjort så i har ægtefæller fra jer selv, givet jer børn og børnebørn med jeres ægtefæller og givet jer rizq (forplejning) fra det gode. Er det falskhed de tror på, og Allahs velsignelser som de benægter?Surat al-Nahl, kap 16, vers 72

Det er bl.a. derfor at Profeten i adskillige hadith opfordrer til, at man bliver gift.

Det er blevet berettet af Aisha, at Profeten sagde:

Ægteskab er fra min sunna, og den der ikke handler i forhold til min sunna er ikke fra mig.
Sunan Ibn Majah1

Det gælder dermed for enhver, at han eller hun bør stræbe efter at blive gift, og vigtigheden er ægteskabet er sådan, at det i nogle beretninger sidestilles med halvdelen af troen.

Det er blevet berettet af Anas, at Profeten sagde:

Når en mand gifter sig fuldkommengør han halvdelen af sin tro, så lad ham frygte Allah i den resterende halvdel.
Shub al-Iman2

Det er blevet berettet af Anas, at Profeten sagde:

Den som Allah skænker en retskaffen kone har Allah hjulpet med halvdelen af hans tro, så lad ham frygte Allah i den resterende halvdel.
Mustadrak)3

Blandt årsagerne til dette er, at ægtefællerne hjælper med at forbedre hinandens karaktertræk og beskytter hinanden fra at gøre noget forkert.

Det er blevet berettet af Abdullah Ibn Masud, at Profeten sagde:

Den der kan overkomme det, så lad ham gifte sig, for det er mere beskyttende for blikke tog kønsdelene.
Sahih Bukhari4

Særligt i vores tid, hvor fristelserne er store og der er muligheder for at lave zina til højre og venstre, der bliver ægteskabet endnu vigtigere som et middel til at beskytte sig selv i at lande i noget forkert.

Samtidig er der intet i Islam, der på nogen som helst måde tilskynder til cølibat eller et liv, hvor man bevidst fravælger ægteskab.

Det er blevet berettet af Samura:

Profeten forbød cølibat.
Jami Tirmidhi5

Det er blevet berettet af Anas:

Allahs Sendebud befalede ægteskab og forbød på det kraftigste cølibat.
Sahih Ibn Hibban6

Det er blevet berettet af Abu Najih, at Profeten sagde:

Fattig, fattig og atter fattig er den mand, der ikke har en kone, selv hvis han har mange penge. Fattig, fattig og atter fattig er en kvinde, der ikke har nogen mand, selv hvis hun har mange penge.
Mujam al-Awsat7

Baseret på det forudgående kan man tydeligt se, at islam opfordrer til ægteskab, og at det ikke er noget man under normale omstændigheder bevidst bør undgå.

 

Og Allah ved bedst
Waseem Hussain

 

 1. النكاح من سنتي . فمن لم يعمل بسنتي فليس مني
  Busiri skriver i Zawaid, at hadithen er daif, men at den har en sahih shahid []
 2. إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي
  Munawi skriver at hadithen er daif og citerer bl.a. Iraqi for det []
 3. من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشرط الثاني
  Hakim skriver at hadithens beretningskæde er sahih og det bekræftes af Dhahabi i Talkhis []
 4. من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
  Hadithen er sahih.
  []
 5. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل
  Tirmidhi skriver at hadithen er hasan gharib []
 6. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهي عن التبتل نهيا شديدا
  Shoaib Arnaut skriver i sine noter at hadithen er sahih li-ghairihi []
 7. مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ امْرَأَةٌ – وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ – مِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةٌ امْرَأَةٌ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ – وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةَ الْمَالِ
  Haithami skriver at hadithens berettere er troværdige, men at hadithen er mursal []