Forside / Om Islamsvar

Om Islamsvar

Formålet med Islamsvar er at sikre, at dansktalende muslimer har mulighed for at opnå troværdig og balanceret viden om Islam.

Dette sker med udgangspunkt i den klassiske islamiske lære og tradition, der er bevaret og nedarvet igennem de sidste 1400 år.

Islamsvar er et selvstændigt privat initiativ og tilhører ikke nogen islamisk gruppering, forening eller organisation.
Al islamisk materiale på Islamsvar tager udgangspunkt i sunni-Islam i forhold til de fortolkninger, der er etablerede af Ashari-skolen i aqida samt Hanafi-skolen og nutidens kollektive ijtihad i fiqh.

I enkelte tilfælde kan der være svar der ikke nødvendigvis har sit udgangspunkt i Ashari eller Hanafi-skolen, men da vil det være indenfor rammerne af nutidens kollektive ijtihad. En afvigelse fra Hanafi-skolen vil oftest fremgå direkte eller indirekte i svaret.

Hvem står bag Islamsvar?

Islamsvar er det tidligere haya.dk. Islamsvar er designet og udviklet af Waseem Hussain, der også står for svarene på siden.

Waseem Hussain er født og opvokset i Danmark, gift og bosat i København, uddannet civilingeniør indenfor “International Teknologiledelse”, og har gennem en årrække været beskæftiget med islamiske studier.

Efter at have studeret online med Shaykh Faraz Rabbani, flyttede han i 2007 til Jordan for at fordybe sig i islamiske studier ved Markaz Anwar al-Ulama. Her har han gennemgået intensive studier med særlig fokus på Hanafi Fiqh, Aqida og Hadith.

Blandt de lærde, som han har modtaget undervisning af, tæller foruden Faraz Rabbani, Dr. Salah Muhammad Abu al-Haaj, Shaykh Hamza al-Bakri, Shaykh Abdul-Qadir al-Aani, Shaykh Bilal Najjar og Dr. Ashraf Munib.

Foruden Waseem Hussain, så bidrager en gruppe dedikerede professionelle også med deres ekspertise og råd. Det drejer sig om læger, jurister, farmakonomer, økonomer, biologer og andre hvis faglige relevans er vigtig i forbindelse med at give et kvalificeret islamisk svar.

Hvem støtter Islamsvar?

Islamsvar har bred opbakning og velsignelse fra mange anerkendte og respekterede lærde.

Blandt dem er:

 • Shaykh Nuh Ali Salman (må Allah være ham nådig, tidligere stormufti af Jordan)
 • Shaykh Abdul-Malik al-Sa’adi (tidligere stormufti af Irak)
 • Shaykh Abdul-Fattah al-Bizm (tidligere mufti af Damaskus)
 • Shaykh Akram Abdul-Wahhab (tidligere mufti af Mosul, Nordirak)
 • Shaykh Ahmad Jammal (ledende alim, Jordan)
 • Shaykh Faraz Rabbani (Direktør for -og underviser ved Seekershub.org)
 • Shaykh Ashraf Munib (Underviser ved -og leder for Qiblas undervisning)
 • Shaykh Sohail Hanif (tidligere underviser ved SunniPath.com)
 • Shaykh Abdul-Aziz Ahmad Fredericks (Kitaba.com)
 • Shaykh Muhammad ibn Adam al-Kawthari (daruliftaa.org)
 • Shaykh Salah Muhammad Abu al-Haaj (Underviser ved -og direktør for Markaz Anwar al-Ulama og lektor ved Jordans Universitet)
 • Shaykh Said Fouda (ledende alim indenfor aqida, underviser ved Mahad al-Ma’arij og lektor ved Jordans Universitet)
 • Shaykh Hamza al-Bakri (Underviser ved Markaz Anwar al-Ulama og lektor ved Jordans Universitet)
 • Shaykh Ali Hani (Alim, Jordan)
 • Shaykh Ahmad Hassanat (Mufti i Jordans officielle center for Fatwa)

Hvilken linje følger Islamsvar?

I Islam findes der forskellige tilgange til, hvordan man skal forholde sig til islamiske problemstillinger, og det kommer til udtryk i forskellige holdninger. Man kan finde muslimske lærde, der er meget konservativt anlagte, og de kan opleves som “strenge”. Mens andre er mere pragmatisk anlagte, og kan måske opleves som “bløde”. Det er blot et udtryk for forskellige måder, hvorpå man kan forholde sig til den samme islamiske problemstilling.

Oplevelsen af om noget er “strengt” eller “blødt” er meget subjektiv, hvor mange muslimer fejlagtigt tolker det “strenge” (eller hårde) som værende mere religiøst. Det er langt fra tilfældet. Tværtimod findes der hadith, der tydeligt tilkendegiver, at hvis muligt så foretrak Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med ham) at gøre ting simple og lette for folk.

Islamsvar har lagt sin linje efter råd og vejledning fra mange ledende muslimske lærde, herunder:

 • Shaykh Nuh Ali Salman (må Allah være ham nådig, tidligere stormufti af Jordan)
 • Shaykh Abdul-Malik al-Sa’adi (tidligere stormufti af Irak)
 • Shaykh Abdul-Fattah al-Bizm (tidligere mufti af Damaskus)
 • Shaykh Akram Abdul-Wahhab (tidligere mufti af Mosul, Nordirak)

Der er altså tale om en tilgang, der er støttet op af nogle af de absolut ledende lærde fra den arabiske verden.