Forside / Kilder / Bøger / Fiqh / Hashiyat Tahtawi Ala Maraqi al-Falah
Hashiyat Tahtawi er imam Tahtawis super-kommentar til Shurunbulalis ’Maraqi al-Falah’.

Hashiyat Tahtawi Ala Maraqi al-Falah

Fiqh
Bog
Hashiyat Tahtawi er imam Tahtawis super-kommentar til Shurunbulalis ’Maraqi al-Falah’. I Hashiyat Maraqi uddyber og forklarer imam Tahtawi på glimrende vis mange uklare punkter i Maraqi al-Falah. Derudover tilføjer han også mange nyttige punkter, og samlet set er Hashiyat Maraqi helt igennem uundværlig, hvis man ønsker at forstå Maraqi al-Falah i detaljer.

Forfatter
Ahmad ibn Muhammad ibn Ismail al-Duqati al-Tahtawi (d. 1812) er blandt de største lærde indenfor hanafi fiqh indenfor de sidste 200 år. Han flyttede til Kairo som ung, og studerede på Azhar-instituttet under datidens ledende lærde, og han blev senere sin tids største lærd indenfor Hanafi fiqh.