Forside / Ægteskab & Familie / Samvær & seksualitet / Sex og Islam: Seksuel samvær og forskellige stillinger under samleje
seng

Sex og Islam: Seksuel samvær og forskellige stillinger under samleje

Samvær & seksualitet
Spørgsmål

Hvad er Islams syn på sex?

Er det tilladt at have samleje i forskellige stillinger?

Er alt andet end ”missionær-stillingen” (manden ovenpå kvinden) forkert?


Svar

Det er tilladt at have samleje i forskellige stillinger, og der er intet forkert i det.

Det er blevet berettet af Abdullah Ibn Abdirrahman Ibn Abi Hussain, at Profeten (må Allahs fred og velsignelser være over Ham) sagde:

Enhver leg er spild [af tid] undtagen tre: Bueskydning, ridning og at være sammen med sin kone.Jami Tirmidhi1

At være muslim, betyder ikke, at man ikke skal blive gift, ikke er seksuel aktiv og intim med sin partner, eller at det på nogen måde skulle være forkert.

Tværtimod, så opfatter Islam ikke intimitet og seksuel samvær med sin partner som noget forkert. Så længe det sker indenfor ægteskabets rammer, er det noget, der er opfordret og belønnet.

Det er blevet berettet af Abu Dharr, at Profeten (må Allahs fred og velsignelser være over Ham) sagde:

Jeres samvær [sex med ægtefællen] er sadaqa (velgørenhed).
Sahaba spurgte: ”O’ Allahs Sendebud! Vil vi blive belønnet for at få tilfredstillet vores seksuelle behov?”
Profeten svarede: ”Hvis I ville gøre det uden, at det var tilladt [udenfor ægteskabet], ville det være syndigt. På samme måde, så hvis det gøres, når det er tilladt [i ægteskabet], vil det blive belønnet.Sahih Muslim2

Islam tillader ikke, at man bevidst lever i cølibat, som en munk, ikke gifter sig eller undgår at være intim med sin ægtefælle. At det var noget, man gjorde og var velset i Kristendommen, betyder ikke, at Islam deler den opfattelse om sex eller på anden måde ophøjer ”cølibatet”.

Derfor er det forkert at tro, at religion, intimitet og seksuel samvær ikke hænger sammen.

For muslimer er religion, ægteskab og intimitet med ens partner knyttet sammen, eftersom det er noget, Allah har givet os.

Der er altså intet ”ureligiøst” eller ”beskidt” ved intimitet og seksuel samvær, så længe det er indenfor ægteskabets rammer.

Allah siger i Koranen:

Jeres kvinder er jeres marker, så vær sammen med dem som I har lyst til.Surat al-Baqarah, kapitel 2, vers 223

Det betyder, at man kan have samleje med sin partner, i den stilling man ønsker og får tilfredsstillelse ud af.

At kvinder refereres til som marker, skal forstås som, at manden så at sige placerer sin sæd i hende, og hun så bliver gravid med et barn til følge. Præcis ligesom man ville gøre med en mark, hvor man planter korn i jorden, og det så gror i marken, indtil det kommer ud.

Selve verset blev åbenbaret i forbindelse med, at en Sahabi (en af Profetens ledsagere) fra Makka blev gift med en kvinde fra Madina. I Makka var det udbredt, at man havde samleje forfra, fra siden og bagfra (vaginalt i skeden, dvs. ikke analt), mens det i Madina dengang kun var udbredt at gøre det forfra.

Da det nygifte par skulle være sammen, så ville konen kun gøre det forfra, mens manden også ville gøre det bagfra (vaginalt i skeden, dvs. ikke analt). De blev derfor uenige om måden, og spurgte Profeten til råds.

Verset blev åbenbaret som svar til dette, altså at der ikke var noget galt i at gøre det, som man ville.

Målet med seksuel samvær er altså gensidig tilfredsstillelse, og de stillinger, et par benytter, er blot et middel til at opnå dette.

Der er altså intet i Islam, der siger, at man kun skal have samleje i ”missionær-stillingen” (manden over kvinden). Tværtimod er det tilladt at have samleje forfra, bagfra (vaginalt i skeden, dvs. ikke analt), fra siden, siddende osv. så længe det sker med begge parters accept.

Mht. samleje er det kun analsex og samleje under menstruation, der ikke er tilladt i Islam.

Ethvert par finder selv ud af i deres eget privatliv, hvordan de vil gøre, og hvad der er bedst for dem. Men enhver ’stilling’ er noget, de begge skal være enige om, og hverken manden eller kvinden kan tvinge en stilling over den anden.

Så længe de holder sig indenfor rammerne af det tilladte, vil deres samvær og gensidig tilfredsstillelse af partneren, være belønnet.

Dog skal vi være klar over, at vi lever i en tid, hvor kroppen og sex er i fokus, og selvom det er en vigtig del af et ægteskab, så er det ikke det, der er målet med selve ægteskabet.

Allah siger i Koranen:

Et af Hans tegn er, at Han skabte partnere [ægtefæller] for jer, sådan så I kan finde ro der [i ægteskabet], og Han gjorde så I har kærlighed og barmhjertighed mellem jer.Surat al-Rum, kapitel 30, vers 21

Ægteskabet handler om samvær, ro og kærlighed. Sex er blot en ingrediens af mange til at opnå dette.

Må Allah skænke os alle en ægtefælle, vi kan finde tilfredsstillelse og ro med.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Ibn Hajar, Fath al-Bari
Fakhruddin al-Razi, Mafatih al-Ghaib
Ibn Abidin, Radd al-Muhtar
Nawawi, Sharh Muslim
Baghawi, Maalim al-Tanzil
Baidawi, Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Tawil
Ibn Kathir, Tafsir Ibn Kathir
Qurtubi, al-Jami Li Ahkam al-Quran
Tabari, Jami al-Bayan

  1. Tirmidhi skriver, at hadithen er hasan sahih.
    كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق []
  2. Hadithen er sahih.
    وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا []