Forside / Tilbedelse / Bønnen / Sunna & nafl bønner / Hvad er Tahajjud-bønnen?
tahajjud

Hvad er Tahajjud-bønnen?

Sunna & nafl bønner
Spørgsmål

Hvad er Tahajjud, og hvordan og hvornår læses den præcist?


Svar

Tahajjud er navnet på en sunna bøn, som Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) plejede at udføre om natten.

Der findes mange beretninger om den store belønning og velsignelse, der ligger i at bede Tahajjud.

Det er blevet berettet af Abu Huraira, at Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) sagde:

Den bedste bøn efter fard bønnerne er at bede sent om natten.Sahih Muslim1

Det er blevet berettet af Abdullah Ibn Salam, at Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) sagde:

Bed om natten når andre sover, og i vil komme tryg i Paradis.2

Allah siger i Koranen:

Og de forlader deres seng for at kalde på deres Herre (Allah) ud af frygt og håb, og de giver [i velgørenhed] af det vi har givet dem. Ingen person ved, hvilken glæde der er skjult for dem som belønning for, hvad de plejede at gøre.Surat al-Sajdah, kapitel 32, vers 16-17

Tahajjud bønnen er altså, at man forlader sin trygge søvn og vågner om natten, hvor alle andre normalt sover og tilbeder Allah.

Så man tilbeder og ihukommer Allah, på et tidspunkt, hvor de fleste mennesker ellers ville ligge i deres varme og trygge seng. Og netop fordi, at man selv tilbeder Allah på et tidspunkt hvor ingen anden gør det, så er belønningen også meget større for at gøre det.

Tahajjud skal læses som 2, 4 eller 8 rakat, og der vil være mest belønning i at læse 8.

Hver af de 4 rakat kan læses som 4 rakat ud i et (ligesom med 4 sunna før dhuhr), men man kan også læse dem to rakat af gangen, med en salam efter hver to rakat.

Der er ingen specielle regler i forbindelse med Tahajjud. Det skal læses ligesom man ville læse andre sunna-bønner.

Tidspunktet for Tahajjud er efter man har læst Isha og inden Fajrs tid går ind, og det tæller først som Tahajjud, hvis man har sovet inden.

Så for at det virkelig er Tahajjud bønnen man læser, skal man have læst Isha, have sovet og så vågne inden Fajr bønnens tid starter og læse Tahajjud.

Det vil være bedst at læse Tahajjud sent på natten, og bedst i den sidste trediedel af natten (natten tælles fra maghrib til fajr).

Det er bedre at læse Witr efter Tahajjud, men det er ikke et krav. Så hvis man allerede har læst Witr kan man stadigvæk godt læse Tahajjud.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Ibn Abidin, Radd al-Muhtar

  1. Hadithen er sahih.
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل []
  2. Jami Tirmidhi
    صلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام []