Forside / Tilbedelse / Bønnen / De obligatoriske bønner & witr / Hvor mange raka er der i de fem daglige bønner?
koranen

Hvor mange raka er der i de fem daglige bønner?

De obligatoriske bønner & witr

Hvor mange ra’ka (enheder) er der i de forskellige bønner, og hvad skal man læse i dem af sunna og fard?

Spørgsmål

Svar

En kort oversigt over de fem daglige bønner:  Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha (med Witr)

Fajr

 • 2 raka sunna mu’akkada (næsten wajib, i praksis skal man altid læse dem)
 • 2 raka fard

Dhuhr

 • 4 raka sunna mu’akkada (med en salam til sidst efter den fjerde rakah)
 • 4 raka fard
 • 2 raka sunna mu’akkada
 • 2 raka sunna ghair mu’akkada

Asr

 • 4 raka sunna ghair mu’akkada (Enten med en salam til sidst efter den fjerde rakah, eller med en salam efter to rakah og så lave to rakah til)
 • 4 raka fard

Maghrib

 • 3 raka fard
 • 2 raka sunna mu’akkada
 • Her kan der læses yderligere 4 eller 6 rakah. Hvis man gør dette kaldes det ”salat al-awwabeen” – ”Bønnen for dem der ofte beder om tilgivelse”, og der er stor belønning i at læse dem.

Isha

 • 4 raka sunna ghair muakkada (Enten med en salam til sidst efter den fjerde rakah, eller med en salam efter to rakah og så lave to rakah til)
 • 4 raka fard
 • 2 raka sunna mu’akkada
 • 2 raka sunna ghair muakkada
 • 3 raka witr (wajib)

Det man altid skal sørge for at læse, er det, der kaldes ’Fard’ og ’Witr’. Dette kan ikke droppes.

Det der kaldes ’Sunna Muakkada’ skal man også sørge for at læse
, og man skal ikke droppe det, medmindre man har en god grund.

Årsagen til, at man også skal sørge for at læse disse er, at det var noget Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) altid sørgede for at gøre, og Han (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) droppede dem kun sjældent, hvis han havde en god grund til det.
Det vil derfor være syndigt, hvis man gør det til en vane, at lade være med at læse dem uden nogen god grund.

Det der kaldes ’Sunna Ghair Muakkada’ er valgfrit. Hvis man læser det, er der flere belønninger for en, og hvis man lader være, så går man glip af muligheden for at få belønninger.

Svaret er givet ud fra Hanafi-skolen, og der kan forekomme regionale forskelle i forhold til hvad man er opdraget med. Det er ikke noget problem, hvis man ser at pakistanerne gør det lidt forskelligt fra tyrkerne.

Det vigtigste er, at man sørger for at læse fard og witr.

Sunna mu’akkada bønnerne skal også læses, og det må ikke blive til en vane at lade være med at læse dem.

I de andre skoler kan det forekomme anderledes. F.eks. i Shafi-skolen læser de kun 2 raka sunna før Dhuhr. Så hvis man ser andre gøre noget andet, så betyder det ikke nødvendigvis, at det er forkert.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Kasani, Badai al-Sanai
Haskafi, Durr al-Mukhtar
Ibn al-Humam, Fath al-Qadir
Shurunbulali, Imdad al-Fattah
Ibn Abidin, Radd al-Muhtar
Zailai, Tabyin al-Haqaiq