Forside / Fasten / Ramadanen & andre typer af faste / Hvad er de seks dages faste i shawwal?
shawwal1

Hvad er de seks dages faste i shawwal?

Ramadanen & andre typer af faste
Spørgsmål

Der er mange, der faster seks dage i Shawwal, men hvad vil det egentlig sige? Og hvorfor gør man det?


Svar

Det er sunna at faste seks dage i Shawwal, der er den måned, der kommer efter Ramadanen.

Man kan faste de seks dage i træk eller adskille dem i løbet af måneden. Man kan faste dem lige efter Eid, eller vente til senere i måneden.

Den store belønning ved at faste seks dage i Shawwal nævnes i hadith.

Det er blevet berettet af Abu Ayyub al-Ansari, at Profeten sagde:

Den der faster Ramadanen og følger det op med seks dages faste i Shawwal, så er det som om, at han har fastet et helt år.Sahih Muslim1

Det er blevet berettet af Thawban, at Profeten sagde:

At faste Ramadanen svarer til 10 måneders faste, og at faste seks dage [i måneden efter] svarer til to måneder. I alt er det et helt års faste.Sahih Ibn Khuzaima2

De muslimske lærde forklarer, at en af årsagerne til, at det giver et helt års belønning er, at hvis man fastede hele Ramadanen og lægger de seks dage til, så har man fastet i 36 dage.

Hvis man tager hver dags faste som en god gerning, og ganger antallet af dage med ti, får man: 36 * 10 = 360 dage. Og 360 dage vil svare til at have fastet et helt år (et islamisk måne-år er lidt kortere end 365 dage).

Det betyder selvfølgelig ikke, at en person (f.eks. en kvinde), der ikke fik fastet alle dagene i Ramadanen ikke vil kunne opnå samme belønning.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Mulla Khisro, Durar al-Hukkam
Ibn al-Humam, Fath al-Qadir
Tahtawi, Hashiyat Tahtawi Ala Maraqi al-Falah
Ibn Abidin, Radd al-Muhtar
Qutlubugha, Tahrir al-Aqwal Fi Sawm Sitta Min Shawwal

  1. Hadithen er sahih.
    من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر []
  2. Mustafa Azami skriver i sine noter til Sahih Ibn Khuzaima, at hadithens beretningskæde er sahih.
    عن ثوبان : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : صيام رمضان بعشرة أشهر و صيام الستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة يعني رمضان و ستة أيام بعده []