Forside / Tilbedelse / Bønnen / De obligatoriske bønner & witr / Hvad er witr og hvordan skal den læses?
witr

Hvad er witr og hvordan skal den læses?

De obligatoriske bønner & witr
Spørgsmål

Hvad er witr og hvordan skal den læses?


Svar

Witr er en særlig bøn, der skal bedes i Isha’s tid, efter man har læst Isha og Isha’s sunna.

Witr er wajib at bede. Dvs. at man ikke bare kan droppe at læse den. Den skal læses, og det er syndigt, hvis man ikke gør det.

Witr er en bøn på 3 rakah, og skal læses ligesom Maghrib, bare med den forskel at:

 • Når man rejser sig for at læse den 3. rakah, skal man tilføje en surah, eller længden af tre små vers (se evt: Recitere tre vers efter Fatiha?).
 • Når man har gjort det, skal man læse Qunut (dvs. en du’a), inden man går i ruku.
  At læse Qunut er wajib, dvs. hvis man glemmer at gøre det, skal man lave en sajda al-sahw til sidst
 • Måden at læse den du’a på, er ved at lave en takbir (sige Allahu Akbar), ligesom man ville gøre, når man starter bønnen.
  Dvs. man løfter hænderne ved denne takbir, og binder dem igen under navlen for mænd og på brystet for kvinder.
 • Når hænderne er bundet igen, skal man sige en du’a.
  Det bedste er at sige den du’a, der kaldes ”Du’a al-Qunut”. Hvis man ikke kan den, så kan man sige en hvilken som helst anden du’a, som f.eks. ”Rabbana aatina fi al-dunya hasana wa fi al-ahkhirati hasana waqina adhab al-nar” eller sige ”Allahumma ighfirli” tre gange.
 • Når man har sagt du’a, siger man ’Allahu Akbar’ og går i ruku.
 • Herefter fortsætter man, som om det var 3 rakah i Maghrib.

Svaret er givet i forhold til Hanafi-lovskolen.

Nogle af de andre lovskoler, f.eks. Shafi og Maliki, læser witr på en lidt anden måde. De kan læse witr som to raka med salam, efterfulgt af en enkelt raka for sig selv, eller bare en enkel rakah for sig selv. Shafierne læser f.eks. qunut efter ruku og løfter hænderne foran ansigtet, mens de siger dua al-Qunut.

Så hvis man har lært det på en anden måde, eller ser andre gøre noget andet end det beskrevne, så betyder det ikke nødvendigvis, at de gør noget forkert.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Mulla Khisro, Durar al-Hukkam
Haskafi, Durr al-Mukhtar
Shurunbulali, Imdad al-Fattah
Ibn Abidin, Radd al-Muhtar