Forside / Fasten / Daglige problemstillinger som fastende / Kan man ændre på fastens tider om sommeren fordi det bliver meget hårdt?
timeglas

Kan man ændre på fastens tider om sommeren fordi det bliver meget hårdt?

Daglige problemstillinger som fastende, Ramadanen & andre typer af faste
Spørgsmål

Hvordan skal vi som muslimer forholde os til, at fasten er så lang om sommeren?

Det er meget hårdt at faste i så lang tid, så kan man ikke faste i forhold til tiderne i Mekka eller gøre så fasten bliver kortere, og dermed mere udholdelig?


Svar

Det er ikke muligt at ændre på fastens tider eller faste i forhold til andre lande, så længe det bliver nat.

Mht. om man kan ændre på fastens tider eller følge andre lande, så er det en problemstilling, der gør sig gældende i lande, hvor det slet ikke bliver nat. Dvs. det kunne lade sig gøre at diskutere det for steder som det nordlige Sverige og nordlige Norge, hvor det slet ikke bliver nat.

Der findes så en række holdninger om, hvad man skal gøre i de områder, som f.eks. at de kan faste i forhold til tiderne i det nærmeste område, hvor det bliver nat.

Men for os i Danmark, bliver det nat. Derfor skal vi faste i forhold til vores egne tider i Danmark, så vi kan ikke bare benytte tiderne fra andre områder i verden, heller ikke selvom ”det er hårdt” at faste i så lang tid som vi gør.

Danmark er omtrent lige så nordligt som lande med langt flere muslimske indbyggere som England, Skotland og Canada, hvor selvsamme problemstilling med en lang faste om sommeren gør sig gældende.

Og de muslimske lærde i de lande melder klart og tydeligt ud, at man skal faste i forhold til de tider, hvor man selv bor, så længe det bliver nat.

At det umiddelbart føles hårdt at faste i så lang tid om sommeren er i sig selv ikke grund nok til at ændre på fastens tider.

Når fasten bliver så lang som den gør, så må man tage sine forholdsregler og spise og drikke sådan, at man har energi under hele dagen, undgå at anstrenge sig unødvendigt og ellers sørge for at slappe af, når der er behov for det.

Ens indstilling er altafgørende

Det er muligt at fasten er lang, og at det kan føles hårdt, men hvis man hele tiden går og tænker sådan på det, så vil man gøre det meget værre for en selv.

Det er berettet i hadith fra Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham), at Allah siger:

Jeg er som min tjener tror om mig.Sahih Bukhari

Dvs. den indstilling man har til Allah og Islam er altafgørende for, hvad man får ud af det. Det gælder også for fasten, sådan at fasten er, hvad man gør den til.

  • Hvis man har en indstilling til fasten om, ”at det er bare så hårdt”, ”jeg kan ikke klare det” eller lignende, så vil fasten også blive svær for en.
  • Men hvis ens indstilling er, ”det er ikke så hårdt igen”, ”jeg skal nok klare det” eller lignende, så vil det også blive let for en.

Førstegenerationen kunne godt faste

Det er vigtigt at være bevidst om, at fasten rykker sig ca. 10 dage baglæns i forhold til vores normale kalender. Dvs. en gang ca. hvert 30. år vil fasten være i sommerperioden.

Dvs. de muslimer der indvandrede hertil (1. generationen) for en 20-40 år siden har alle oplevet at faste om sommeren i Danmark, og de kunne godt klare at faste i forhold til tiderne i Danmark.

Her er det vigtigt at understrege, at det arbejde som 1. generationen især havde dengang, var hårdt fysisk arbejde som f.eks. fabriksarbejde, lagerarbejde, rengøring og lignende, ofte med lange arbejdstider og med dårlige transportmuligheder. Dengang var det langt fra alle, der havde råd til bil.

På trods af alt dette, så ledte de ikke efter grunde til, at fasten skulle gøres mindre eller prøvede at faste i forhold til tiderne fra andre lande. Tværtimod, så holdt de ud og beviste, at selvom man har et fysisk krævende arbejde, så kan man sagtens faste om sommeren i Danmark.

Hvis de kunne gøre sådan dengang, under deres omstændigheder, hvorfor kan vi så ikke gøre det i dag, når arbejdstiderne for mange hedder 8-16, det fysisk krævende arbejde er blevet mindre og transportmulighederne er bedre?

Hvad er det præcis, der skal retfærdiggøre, at der indenfor de sidste ca. 30 år er sket så store forandringer, der gør, at det er sværere at faste nu, end det var dengang? For umiddelbart set det kun ud til, at det burde være blevet lettere at faste nu.

De har det hårdere i de muslimske lande

At fasten er ekstra lang og ekstra hård, når man befinder sig i nordlige lande som Danmark er egentlig en slags myte. Fasten er mest af alt hård og svær, når man kan mærke det. Fasten er ikke hård og svær, når man sover den væk.

Det kan godt være, at fasten på papiret er på 18 eller 20 timer, men i praksis er virkeligheden en anden.

Man kan prøve at sammenligne en faste i Danmark med en faste i f.eks. Cairo i Egypten.

  • Fasten i Danmark er for 2011 ca. fra 3-21. Det er en faste på ca. 18 timer.
  • Fasten i Egypten er for 2011 ca. fra 5-20. Det er en faste på ca. 15 timer.

Forskellen mellem en faste i Danmark og Egypten er på papiret kun på ca. 3 timer.

Herefter er der så en række forskelle i praksis mellem den måde vi faster på i Danmark og Egypten.

Hvor mange af os i Danmark er vågne fra kl. 3 til 21? De fleste af os sover nok efter morgenmåltidet indtil ca. kl. 7, hvorefter folk skal på arbejde eller i skole. Det betyder, at i praksis mærker vi ikke fasten fra før kl. er blevet 7.

Herefter er man måske på arbejde, i skole eller lignende og kommer hjem igen kl. 17, hvorefter man kan slappe af, og har måske tid nok til en lur på en time eller to. Hvis man ikke sover efter man kommer hjem, så vil man i praksis have fastet i maksimalt 14 timer. Sover man efter, at man kommer hjem vil det være endnu mindre.

Dertil skal også lægges, at temperaturen i Danmark kun er omkring 20 grader.

I Egypten vil de nok også sove til kl. 7. Så de mærker heller ikke fasten fra før kl. 7. Men i et land som Egypten er man på arbejde til kl. 18, så der er man ikke hjemme igen før kl. 19. Herefter har man maksimalt en time til at slappe af, så man får nok ikke sovet. I praksis har man derfor fastet maksimalt 13 timer, uden mulighed for at slappe af.

Dertil skal også lægges, at temperaturen i Egypten er omkring 40 grader.

I praksis er forskellen på en faste i Danmark og Egypten kun på en enkelt time. Og det endda under forudsætning af, at man ikke sover om aftenen i Danmark. Sover man igen om aftenen i Danmark, så vil der ikke være nogen forskel, eller måske vil fasten i praksis være længere i Egypten, da man har mere mulighed for hvile i Danmark.

Og arbejdet i Egypten er hårdere, og temperaturen dernede er langt varmere end her i Danmark.

Så i praksis har de det faktisk meget hårdere i et land som Egypten, end vi har det i Danmark. Det er bare ikke noget vi normalt tænker over.

Hvis de med deres omstændigheder i de muslimske lande kan faste i forhold til deres egne tider, hvad er det så der gør, at vi skal ændre på tiderne i Danmark, når vi praksis har en lige så lang faste, men har det køligere og har bedre muligheder for hvile?

Det er vigtigt, at vi ikke reducerer fasten til at være en tanke på: ”18 timer! Åh nej, hvordan skal vi klare det!”

I stedet bør vi tænke, ”Alhamdulillah, vi har det køligt, og vi har mulighed for at hvile os.”

For fasten er som man gør den til.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Ibn Abidin, Radd al-Muhtar