Forside / Aqida / Allah, profeten & det usete / Hvordan kan vi have en fri vilje, hvis Allah ved og skaber alt?
fri vilje

Hvordan kan vi have en fri vilje, hvis Allah ved og skaber alt?

Allah, profeten & det usete
Spørgsmål

Hvordan kan vi have en fri vilje, hvis Allah ved alt og skaber alt?

Allah ved alt om, hvad hver eneste skabning vil gøre, allerede før Han skaber. Men hvor er den frie vilje så? Og hvis Han har skabt alting, hvad vælger vi så selv?

Og hvordan kan vi så stilles til ansvar for det, hvis Allah alligevel skaber det? For hvis Han skaber alting, så bliver vi jo på en måde tvunget til at gøre som vi gør?

Det er ret forvirrende at forstå det.


Svar

Allah siger i Koranen:

Og Han [Allah] ved alting.Surat al-Baqarah, kapitel 2, vers 29

Der er ingen Gud uden Ham [Allah], skaberen af alting.Surat al-An’aam, kapitel 6, vers 102

Allah har skabt jer, og det I gør.Surat Saaffaat, kapitel 37, vers 96

Men hvis det er sådan, at Allah ved og skaber alt, hvordan kan det så lade sig gøre, at vi også har en fri vilje? Kan Allah virkelig stille os til ansvar, hvis Han alligevel skaber alting?

Spørgsmål som disse ”plager” mange. Men svaret på det skal findes ved at skabe klarhed omkring, at der ikke er nogen modsætning mellem at have en fri vilje, og at Allah ved og skaber alt. Og hvis der ikke er nogen modsætning mellem det, så kan man også godt stilles til ansvar for det man gør.

Det man først og fremmest skal slå fast er:

 • At man har en fri vilje betyder ikke, at andre ikke kan vide, hvad man vil vælge.
  Hvis man ønsker sig en ny computer, og får 10.000 kr af sin far, så ved faren jo godt, hvad man vil bruge pengene på.
 • At man har en fri vilje, betyder ikke at man skaber noget.
  Man kan ønske sig noget i gave, og når man får det har man jo ikke selv gjort noget for at få det, andet end at ønske sig det.

Så den frie vilje er ikke ensbetydende med, at det skal være ukendt for alle andre, eller at man selv skaber noget.

Forstår man dette, vil man også kunne se at:

 • Hvis Allah ved, hvad der vil ske, betyder det ikke, at Han tvinger os til det.
 • Hvis Allah skaber, det vi ønsker at gøre, betyder det ikke, at Han tvinger os til det.

Vi har en fri vilje

En af måderne, hvorpå man med sikkerhed ved, at man har en fri vilje er, at man selv føler, at man har en fri vilje.

Vi har hver især unægteligt en følelse af, at vi har en fri vilje, og vi kan bruge den til at træffe et valg, og dermed vælge at gøre en ting fremfor en anden.

Når man f.eks. er sulten og står foran et æble og en pære, så føler man selv, at man har en fri vilje, og at man selv frivilligt kan vælge at spise den ene frugt fremfor den anden.

Tvang er når noget tvinges over én mod ens egen vilje.

Sådan føler vi jo ikke, at vores normale dagligdag er. Når vi i dagligdagen vælger om vi skal spise et æble fremfor en pære, sker det så med tvang og imod vores egen frie vilje? Ingen person vil føle sig tvunget til at vælge æblet fremfor pæren. Så den frie vilje er der, og det er et unægteligt faktum.

Selvom Allah ved alting, så betyder det ikke, at det er i modstrid med, at vi har en fri vilje.

Det betyder bare, at Allah allerede ved, hvad vi vil bruge vores fri vilje til, og deraf skaber det for os. Det betyder ikke, at Allah tvinger os til at gøre som vi gør. Hvis Zaid ved, at hans ven er sulten og vil spise en pizza, så betyder det ikke, at Zaid tvinger sin ven til at spise pizza.

Der er ingen modsætninger

Sammenspillet mellem vores frie vilje, og at Allah ved og skaber alt, kan illustreres med et eksempel.

 • En far har en søn på 10 år, der elsker chokolade.
 • Hver gang faren er i supermarkedet med sin søn, spørger han sønnen, om han kunne tænke sig at få chokolade eller æbler.
 • Sønnen svarer altid chokolade.
 • Når sønnen svarer chokolade, køber faren chokolade til ham.

Hvis nu faren en dag er i supermarkedet med sønnen, så ved faren allerede på forhånd, at sønnen vil have chokolade. Men på trods af det, så ”venter” faren alligevel med at købe chokolade, indtil sønnen svarer: “Chokolade”.

Men hvem er det, der vælger chokoladen? Faren eller sønnen?

Selvom faren udmærket ved, at sønnen vil vælge chokolade, så har sønnen jo stadig en fri vilje til at vælge mellem æbler og chokolade. Her vælger sønnen chokolade, og derfor køber faren det til ham. At faren ved, hvad sønnen vil svare, betyder ikke, at faren tvinger sønnen til at vælge chokolade.

Når sønnen vælger chokolade, gør han så noget for at få chokoladen? Eller er det faren, der gør alting, sådan at sønnen får chokoladen?

Sønnen gør faktisk intet andet end at vælge chokolade. Han har ingen penge og kan ikke købe chokoladen, men ønsker den af sin far, hvorefter faren køber den til ham. At faren køber chokoladen til ham, betyder ikke, at sønnen tvinges til at vælge chokolade.

Hvis man tænker over det, er der ikke tvivl om, at sønnen selv valgte chokolade. Og at faren ikke tvang sønnen til at vælge noget som helst, men kun købte det til sønnen, som sønnen selv ønskede.

Spørger man sønnen, så vil han sige, at han selv valgte chokoladen, og han vil være sin far taknemmelig for at have købt den til ham. Derfor kan faren også stille sønnen til ansvar for at vælge chokoladen, for sønnen vælger den selv helt frivilligt.

Det er lidt det samme man kan sige med vores frie vilje, og at Allah ved alt og skaber alt.

Der er altså forskel på:

 • At vi vælger noget.
 • At Allah ved, hvad vi vil vælge
 • At Allah skaber, det vi vælger.
 • At vi stilles til ansvar for det vi tilegnede os gennem vores valg

Og der er ingen modsætning mellem disse.

 • At Allah ved, hvad vi vil gøre, betyder ikke at Allah tvinger os til at gøre det.
 • At Allah skaber det for os, betyder ikke, at vi ikke selv har valgt det.
 • Det er derfor at mennesket vælger, men ikke skaber, for vi tilegner os vores handlinger, men skaber dem ikke.

Så Allah skaber handlingerne, men vi tilegner os disse handlinger gennem vores valg. Og derfor kan vi også stilles til ansvar for, hvad vi vælger at gøre.

For som Allah selv siger:

Han vil stille jer til ansvar for, hvad jeres hjerter har tilegnet sig.Surat al-Baqarah, kapitel 2, vers 225

Enhver vil blive stillet til ansvar for det han tilegnede sig, og ingen vil blive uretfærdigt behandlet.Surat al-Baqarah, kapitel 2, vers 281

Enhver får, hvad han har tjent, med sig og imod sig.Surat al-Baqarah, kapitel 2, vers 286)

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

Kilde

Sawi, Hashiyat Jawahara al-Tawhid
Bajuri, Hashiyat Sughra
Fakhruddin al-Razi, Mafatih al-Ghaib
Dardir, Sharh al-Kharida
Sanusi, Sharh Sughra
Sanusi, Sharh Sughra Sughra
Bajuri, Tuhfat al-Murid