Forside / Ægteskab & Familie / Ægteskab, rettigheder & pligter / At blive gift med intention om skilsmisse
gift-med-intention-om-skilsmisse

At blive gift med intention om skilsmisse

Ægteskab, rettigheder & pligter, Råd & Vedjledning
Spørgsmål

Hvordan ser man i islam på at blive gift med intention om skilsmisse?


Svar

Det er ikke tilladt at blive gift med den klare intention om skilsmisse. Det er muligt, at ægteskabet formelt set kan være gyldigt, men det er ikke ensbetydende med, at selve handlingen er tilladt.

Det er blevet berettet af Abu Musa, at Profeten sagde:

Allah elsker ikke de smagende mænd og kvinder. Musnad Bazzar1

Hadithen henviser bl.a. til de mænd og kvinder, der bliver gift med hinanden blot for at have seksuel samvær og ønsker at blive skilt igen kort efter.

Munawi skriver om hadithen:

Som det ses er hadithen tydelig om, at det er forkasteligt og forhadt, at han eller hun bliver gift med intention om bare at have sex, hvorefter de bliver skilt. Faid al-Qadir2

International Islamic Fiqh Academy skriver:

Udgangspunktet i et ægteskab er, at det er kontinuerligt, vedvarende og etablerer en selvstændig familie, så længe der ikke opstår noget, der hindrer det. IIFA res 23 (1986)3

Handlinger følger deres hensigter

Udover den forudgående hadith, der er meget tydelig omkring det, så kan det udledes fra mange andre islamiske tekster.

Det grundlæggende princip i Islam er, at handlinger følger intentionen. Hvis intentionen er forkert, så vil den resulterende handling også være forkert, uanset om selve handlingen skulle være gyldig eller ej.

Det er blevet berettet af Umar, at Profeten sagde:

Handlinger følger deres hensigter. Sahih Bukhari4

Dvs. man får kun det ud af en handling, som man har hensigt om. Bliver man gift alene fordi man ønsker ”halal sex”, så er det alt, hvad man får ud af det. Nemlig sex.

Ægteskab er en form for tilbedelse

I islam er et ægteskab en form for tilbedelse. Det er et helligt bånd mellem mand og kvinde, der skal sikre tryghed og et kærligt familieliv.

Det lyder om ægteskabet i Koranen:

Det er fra hans tegn, at han har skabt ægtefæller til jer, så i kan finde ro hos dem. Han har gjort så der er barmhjertighed og kærlighed i blandt jer. Surat al-Rum, kap 31, vers 21

Hvordan i alverden skulle man opfylde dette, hvis man indgår ægteskabet med den klare intention om skilsmisse?

Det beskrives også i samme koranvers, at ægteskabet er gjort til et tegn fra Allah.

Om Allahs tegn lyder det i Koranen:

Tag ikke Allahs tegn som en spøg Surat al-Baqara, kap 2, vers 231

Og er det andet end at tage Allahs tegn som en spøg, at man bliver gift med intention om skilsmisse?

Denne betydning understreges yderligere i hadith, der tydeliggør at ægteskab er alvor, og ikke en leg.

Det er blevet berettet af Abu Huraira, at Profeten sagde:

Der er tre ting hvor dets alvor er alvor, og hvor det sagt i spøg også er alvor: Ægteskab, skilsmisse og tilbagekaldelse af skilsmisse. Jami Tirmidhi5

Man skal ønske for andre, hvad man ønsker for sig selv

Derudover kan man også udlede det fra det islamiske princip om, at man skal ønske for andre, som man ønsker for sig selv.

Det er blevet berettet af Hussain al-Muallim, at Profeten sagde:

I tror ikke før i ønsker det samme for jeres bror, som i ønsker for jer selv. Sahih Bukhari6

Og hvem kunne tænke sig, at deres ægtefælle havde giftet sig med en selv, med intention om skilsmisse? Hvis man ikke kunne tænke sig dette for sig selv, hvorfor skulle man så tro, at det er i orden, hvis man selv har den intention?

Man må ikke skade andre

Det er blevet berettet, at Profeten sagde:

Der ingen skade til andre eller en selv. Musnad Ahmad7

Og ved at blive gift med intention om skilsmisse, så påfører man sin ægtefælle skade, da man med rimelighed kan forvente, at hun (eller han) på ingen måde vil synes, at det er acceptabelt grundlag at starte et ægteskab på.

Muta er ikke tilladt

Slutteligt så er muta (midlertidigt ægteskab), hvor begge parter indgår en aftale om kun at være gift en time, et døgn, en måned eller lignende ikke tilladt.

Hvis det ikke er tilladt at indgå i et ægteskab, hvor en begrænset periode er aftalt af begge parter, hvordan skulle det så være tilladt, at indgå et ægteskab med den klare intention om skilsmisse, hvor man holder det skjult for ægtefællen?

I tilfældet med muta (midlertidigt ægteskab) er man i det mindste ærlig fra starten, men det er hverken gyldigt eller tilladt.

I tilfældet ægteskab med intention om skilsmisse, så er det i praksis ligesom muta, men med den ændring, at man er uærlig og snyder ægtefællen. Når muta, hvor man er ærlig omkring det ikke er tilladt, hvorfor skulle man så tro, at ægteskab med intention om skilsmisse, hvor man er uærlig omkring det, skulle være tilladt?

I Hanbali-skolen er holdningen i øvrigt, at et sådan ægteskab faktisk ikke er gyldigt overhovedet.

Mawardi skriver i Insaf:

Hvis manden har muta som intention i sit hjerte (dvs. intention om skilsmisse ved indgåelse af ægteskab), så svarer det til at have sat det som betingelse, ifølge lovskolens korrekte holdning. Insaf8

Mens det ifølge andre lærde vil være gyldigt, fordi man ikke eksplicit har aftalt en begrænset tidsperiode. Men det betyder ikke, at det vil være tilladt at gøre sådan.

Muslim World League skriver i deres erklæring nr. 5 fra session 18 i 2006

Ægteskab med intention om skilsmisse er et ægteskab, der opfylder essensen og betingelserne for en gyldig nikah, hvor manden har skjult sin intention om at lade sig skille fra kvinden efter en kendt periode på 10 dage f.eks eller en ukendt periode, som at han færdiggør sine studier eller noget andet som ønsker. Denne type ægteskab, på trods af at nogle muslimske lærde har tilladt det, så synes dette råd, at det ikke er tilladt, fordi det indebærer snyd og bedrag. Havde kvinden eller hendes wali vidst det, så havde de aldrig accepteret denne kontrakt. MWL 5/18 – 20069

Det er muligt, at ægteskabet er gyldigt, hvis det opfylder de formelle betingelser, men det er ikke ensbetydende med, at det er tilladt at gøre.

Når nogle af de muslimske lærde skriver, at et ægteskab med intention om skilsmisse er gyldigt, så er det ikke for at sige, at det er tilladt. De skriver blot, hvad konsekvensen bliver. Det er på ingen måde en samtidig accept og anerkendelse af, at det er islamisk korrekt at blive gift på den måde.

De muslimske lærde beskriver f.eks. også, at hvis en person skulle have haft samleje med et dyr, så skal han lave ghusl. De beskriver konsekvensen af det. Det er ikke en accept af dyresex, men blot en beskrivelse af, at hvis det skulle forekomme, hvad konsekvensen så bliver.

Det er en grundlæggende forkert forståelse af de islamiske regler, at alene fordi noget er gyldigt, så er det også tilladt. Sådan hænger det ikke altid sammen.

Som muslimer skal vi stræbe efter, at det skal være tilladt og acceptabelt, og ikke kun at det kun skal være gyldigt.

Hvis man beder en bøn, hvor man kun tager et håndklæde på for at dække sin nøgenhed (awra), og derefter går sådan hen i moskeen for at bede sin fredagsbøn, så vil bønnen i princippet være gyldig, men er det tilladt at bede på den måde? Er den bøn accepteret?

Der er ingen, der vil være i tvivl om, at det modstrider Islams lære om bønnen, og at det er dybt forkert at bede på den måde. Så selvom bønnen måske er gyldig, så er det ikke en bøn, der accepteres eller er tilladt at udføre på den måde.

Det samme kan siges omkring ægteskaber med intentionen om skilsmisse.

Det er muligt, at et sådant ægteskab formelt set er gyldigt, men det er ikke tilladt at udføre. Det modstrider islams lære om ægteskaber, det er ikke acceptabelt og det er en grundlæggende forkert måde at blive gift på.

 

Og Allah ved bedst

Waseem Hussain

 1. إن الله تبارك وتعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات
  Haithami indikerer i Majma al-Zawaid, at beretningen ikke er for svag. []
 2. الحديث مصرح كما ترى بأن المذموم المبغوض أن يتزوجها أو تتزوجه بقصد ذوق عسليتها أو عسليته ثم تحصل المفارقة []
 3. الأصل في الزواج الاستمرار والتأبيد وإقامة أسرة مستقرة ما لم يطرأ عليه ما ينهيه.
  []
 4. إنما الأعمال بالنيات
  Haditen er sahih. []
 5. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة
  Ayni skriver i Nukhab al-Afkar at hadithen er hasan []
 6. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه []
 7. لا ضرر ولا ضرار
  Suyuti markerer hadithen som hasan i Jami al-Saghir. Nawawi nævner at hadithen er hasan i Adhkar, og Munawi citerer Alai for at det samlede antal beretninger om det gør, at det når niveauet af hasan eller sahih. []
 8. لَوْ نَوَى بِقَلْبِهِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ شَرَطَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . []
 9. الزواج بنية الطلاق وهو : زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة ؛ كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله.
  وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه ؛ لاشتماله على الغش والتدليس. إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد
  []