sajda

Hvordan laver man sajdat al-sahw?

Tilawa & sahw (sajda for recitation & forglemmelse)
Spørgsmål

Hvordan laver man sajda sawh? Er det en sajda eller to?


Svar

Der er forskellige måder at lave Sajdat al-Sahw på, men den mest udbredte i dag er:

At lave sajda sahw til sidst i bønnen, efter man har læst tashahhud (attahiyat), dvs før man læser Salat al-Ibrahimiyya (durud).

Når man har læst tashahhud, laver man en salam til højre side og siger så ”Allahu Akbar” og laver to sajdas, hvor man siger ”Subhana Rabbiyal ’Ala” tre gange i hver af dem som normalt.

Herefter er det som om, man er tilbage til det sidste i bønnen. Så nu læser man tashahhud (attahiyat) igen, men denne gang fortsætter man med Salat al-Ibrahimiyya (durud), du’a bagefter og laver salams til hver side til slut.

Der er andre måder at lave Sajdat al-Sahw på, som f.eks. ved at lave den efter Salat al-Ibrahimiyya (durud), eller lave den efter to salams, eller helt uden salams.

Det er måske ikke så ofte, at man ser disse, men skulle man komme ud for noget andet end den beskrevne, eller det man selv gør, så er det ikke noget problem.

Så hvis man beder i jama’a (fællesbøn), følger man bare det, som imamen gør, og behøver ikke tænke nærmere over det bagefter.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Kasani, Badai al-Sanai
Tahtawi, Hashiyat Tahtawi Ala Maraqi al-Falah
Shurunbulali, Imdad al-Fattah
Babarti, Inaya
Shaykhi Zadah, Majma al-Anhur
Ibn Abidin, Radd al-Muhtar