Forside / Tilbedelse / Bønnen / Tilawa & sahw (sajda for recitation & forglemmelse) / En liste over hvad der giver sajda al-sahw?
sajda

En liste over hvad der giver sajda al-sahw?

Tilawa & sahw (sajda for recitation & forglemmelse)
Spørgsmål

Er det muligt at få en liste over de ting, der kræver, at man laver Sajda al-Sahw i bønnen?


Svar

Den overordnede regel er, at hver gang man glemmer at udføre en wajib eller forsinker en wajib eller fard handling i bønnen, så kræver det, at man laver en Sajda al-Sahw til slut.

Det kræver selvfølgelig, at man ved hvilke handlinger, der er wajib i bønnen.

Hvis ikke, så kan man tage et kig på følgende overordnede liste over, hvad der kræver, at man laver Sajda al-Sahw:

 1. Hvis man glemmer at recitere Fatiha helt eller det meste af den.
 2. Hvis man glemmer at recitere en sura eller nogle vers efter Fatiha.
 3. Hvis man reciterer mindre end, hvad der svarer til længden af tre små vers efter Fatiha.
 4. Hvis man kommer til at recitere et andet vers fra Koranen, før man starter på Fatiha.
 5. Hvis man venter for lang tid med at starte på suraen efter Fatiha. For lang tid svarer til, at man langsomt siger Subhanallah tre gange, det vil være et sted omkring ca. 10 sekunder.Disse 5 gælder for de første to rakas af en fard bøn og alle rakas af en wajib, sunna og nafl bøn.
 6. Hvis man kommer til at recitere vers fra Koranen, mens man er i ruku.
 7. Hvis man kommer til at recitere vers fra Koranen, mens man er i sajda.
 8. Hvis man glemmer at lave en af de to sajdas i en raka.
 9. Hvis man kommer til at lave tre sajdas i den samme raka.
 10. Hvis man glemmer at sidde efter den anden raka.
 11. Hvis man glemmer at rejse sig efter den anden raka (i en 3  eller 4 raka bøn) sådan så, at man fik sagt op til “Allahumma Salli Ala Muhammad”.
 12. Hvis man kommer til at rejse sig for at lave en femte raka.
 13. Hvis man glemmer at recitere Tashahhud (attahiyaat).
 14. Hvis man kommer til at læse noget fra Koranen, før man starter Tashahhud (attahiyaat).
 15. Hvis man glemmer at lave Qunut i witr.

Visse detaljer der giver sahw er udeladt for at gøre listen mere overskuelig.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Kasani, Badai al-Sanai
Mulla Khisro, Durar al-Hukkam
Haskafi, Durr al-Mukhtar
Ibn al-Humam, Fath al-Qadir
Halabi, Halabi Kabir
Marghinani, Hidaya
Mousuli, Ikhtiyar
Shurunbulali, Imdad al-Fattah
Ibn Abidin, Radd al-Muhtar
Sadr al-Sharia, Sharh Wiqaya
Zailai, Tabyin al-Haqaiq