Forside / Halal & Haram / Tøj & udseende / Er det tilladt at få lavet tatoveringer?
tatoo (2)

Er det tilladt at få lavet tatoveringer?

Tøj & udseende
Spørgsmål

Er det tilladt at få lavet tatoveringer?


Svar

Det er ikke tilladt at få lavet tatoveringer, hverken for mænd eller kvinder.

Dette er uanset om de er store eller små, om de har et godt budskab eller ej, om det er billeder af noget forkert eller ej, om det er billeder af mennesker & dyr eller ej, eller om manden ønsker det eller ej og andre af sådanne forhold.

Årsagen til at det ikke er tilladt at få lavet tatoveringer er, at Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) sagde:

Må Allahs forbandelse være over den, der laver tatoveringer, og den der får lavet tatoveringer.Sahih Bukhari1

Derudover berettes det i Koranen, at shaytan siger:

Jeg vil befale dem [mennesket], og de vil ændre Allahs skabning.Surat al-Nisa, kapitel 4, vers 119

De muslimske lærde nævner blandt andet tatoveringer som en af de ting, mennesket vil bruge til at ændre Allahs skabning med.Til dette siger Allah:

Og den der tager Shaytan som sin beskytter, i stedet for Allah, har lidt et klart tab.Surat al-Nisa, kapitel 4, vers 119

Hvis en person har en eksisterende tatovering (f.eks. fra før han blev muslim), kan han godt lave wudu over den og bede med den.

 

Og Allah ved bedst.

Waseem Hussain.

 

Kilde

Jassas, Ahkam al-Quran
Ibn Abidin, Radd al-Muhtar
Tabari, Jami al-Bayan
Ayni, Umdat al-Qari

  1. Hadithen er sahih. []