Forside / De Islamiske Videnskaber / Koranen / Verset om, at dårlige og urene kvinder hører til dårlige og urene mænd (Nur 24:26)
verset

Verset om, at dårlige og urene kvinder hører til dårlige og urene mænd (Nur 24:26)

Koranen
Spørgsmål

Dårlige kvinder hører sammen med dårlige mænd, og dårlige mænd med dårlige kvinder. Gode kvinder hører sammen med gode mænd, og gode mænd med gode kvinder. Disse [de gode, dem der bliver beskyldt] er frie for, hvad de [der sladrer] siger om dem. De er tilgivet [deres synder] og har velsignelse i vente [i Paradis]. (Nur 24:26).

Hvordan skal man forholde sig til dette vers i forbindelse med ægteskab, og det faktum, at I selv skriver, at man ikke behøver at fortælle om fortidens synder, inklusiv zina. Er det ikke en modsigelse?


Svar

Den bedste fortolkning af dette vers er, at det er åbenbaret i forbindelse med, at Profetens hustru Aysha løgnagtigt blev beskyldt for utroskab.

I den sammenhæng åbenbarede Allah blandt andet dette vers og rensede hende for enhver løgn og beskyldning.

Denne fortolkning passer med den sidste halvdel af verset, samt den kontekst der er før dette vers i surat al-Nur. Verset har altså en anden kontekst, end når man søger en ægtefælle.

Hvis man vælger at se generelt på verset i lyset af ægteskab, så betyder det, at man som hovedregel vil søge en ligesindet ved et ægteskab.

Så gode mennesker finder sammen og bliver gift med hinanden, mens dårlige mennesker finder sammen og bliver gift med hinanden.

Altså, at en person, der undgår synd og ønsker at opretholde Allahs grænser, vil automatisk også søge at blive gift med en, der gør sådan, og bør ikke involvere sig i et ægteskab med en person, der åbenlyst er involveret i synd.

Verset omhandler ikke folk, der engang var involveret i synd, men siden har bedt om tilgivelse.

Har de først bedt om tilgivelse og er stoppet med deres handling, så er de ikke længere involveret i synd, og vil ikke længere regnes for ”dårlige” eller “urene”.

Derfor er der ingen grund til at fortolke verset som jomfruer vs. ikke-jomfruer som følge af zina.

Dog angiver ulama (muslimske lærde) andre fortolkninger af verset, herunder:

  • At det, der menes, er ord. Så verset skal forstås som noget i stil med: ”Dårlige ord hører sammen med dårlige mennesker… og gode ord med gode mennesker”.
  • At det, der menes, er beskyldninger, f.eks. utroskab. Så dem der beskylder er faktisk selv dem, der gør det forkerte, mens dem der ikke gør noget forkert er frie fra folks beskyldninger.
  • At der menes, at ikke-muslimske kvinder (andre end jøder og kristne) kun kan gifte sig med ikke-muslimske mænd, og at ikke-muslimske mænd kun kan gifte sig med ikke-muslimske kvinder.
  • At der menes, at Helvede er til dem, der gjorde dårlige gerninger, mens Paradis er til dem, der gjorde gode gerninger.

Må Allah holde os alle beskyttede fra alle synder og skænke os alle en ægtefælle, vi kan finde ro med.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Fakhruddin al-Razi, Mafatih al-Ghaib
Alusi, Ruh al-Maani
Baidawi, Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Tawil
Baghawi, Maalim al-Tanzil
Ibn Ashur, al-Tahrir Wa al-Tanvir
Qurtubi, al-Jami Li Ahkam al-Quran
Tabari, Jami al-Bayan