Forside / Aqida / Allah, profeten & det usete / Er iblis (shaytan) en engel eller en jinn?
Quran

Er iblis (shaytan) en engel eller en jinn?

Allah, profeten & det usete
Spørgsmål

Er iblis (shaytan) en engel eller en jinn?


Svar

Iblis er en af shaytans navne, og det alment kendte blandt folk er, at han er en jinn.

Men faktisk findes der blandt de muslimske lærde forskellige holdninger til, om han er en jinn eller en engel.

Dette skyldes, at der findes vers i Koranen, der kan indikere at han er en engel, og der findes også vers, der kan indikere at han er en jinn.

Ifølge en holdning er iblis en jinn.

Dette er blandt andet fordi Allah siger:

Da Vi [Allah] sagde til englene: ’Lav sajda for Adam, så lavede de sajda undtagen Iblis, han var fra Jinn.Surat al-Kahf, kapitel 18, vers 50

I ovenstående vers står der klart og tydeligt, at Iblis er fra jinn.At Iblis er en jinn understøttes også af, at det fremgår i Koranen, at Iblis sagde:

Jeg [Iblis] er bedre end ham [Adam], Du har skabt mig af ild og skabt ham af jord.Surat Saad, kapitel 38, vers 76

Og det er jinn der er blevet skabt af ild, for som Allah siger:

Han [Allah] har skabt jinn fra en ild uden røg.Surat al-Rahman, kapitel 55, vers 15

Svaret på, hvorfor Iblis kan nævnes blandt englene i andre vers er, at Iblis levede blandt englene og tilbad Allah sammen med dem. Når englene så bliver bedt om at lave sajda, så er Iblis også inkluderet, fordi han levede blandt dem.

I følge en anden holdning er Iblis en engel.

Dette er blandt andet fordi Allah i mange andre vers kun nævner, at han er fra englene, som f.eks:

Da vi [Allah] sagde til englene: ’Lav sajda for Adam, så lavede de sajda undtagen Iblis.Surat al-Baqarah, kapitel 2, vers 34

Alle englene lavede sajda, undtagen Iblis, han nægtede at være blandt dem der lavede sajda.Surat al-Hijr, kapitel 15, vers 30-31

Disse vers viser, at Iblis er fra englene. For det er englene der befales at lave sajda, og Iblis nægter at adlyde det.

Særligt det vers, hvor det bliver understreget at alle englene undtagen Iblis lavede sajda indikerer tydeligt, at Iblis var en engel.

Med hensyn til verset, hvor det nævnes at Iblis er en jinn, så er svaret i følge denne holdning, at enten er han en engel, der ændrede sig og derefter blev til den han nu er. F.eks. i det øjeblik han nægtede at gøre som Allah sagde, så ændrede han sig og blev i stedet som en jinn.

Eller også er han fra en bestemt type af engle, der rent faktisk er lavet af ild. For hvis ikke dette var tilfældet, så var der ingen grund til, at Iblis skulle nægte at lave sajda, for det var jo kun englene, der blev befalet at gøre det.

Der er altså tale om to forskellige holdninger, og hver gruppe har deres beviser.

Noget af det vigtige vi kan lære fra ovenstående er, at det er muligt for de mulimske lærde at fortolke Koranvers på forskellige måder, og dermed opstår der forskellige holdninger til ting.

Alting i Islam handler altså ikke om hvorvidt noget er rigtigt eller forkert. I nogle tilfælde kan der sagtens være forskellige holdninger til det samme spørgsmål, og så længe holdningerne er gyldige, er det ikke et problem at følge dem.

I sidste ende bør vi huske, at Iblis er den han nu engang er. Han er den, der lokker os på afveje og som vi skal beskytte os fra, og det er uanset om han er en engel eller en jinn.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Zuhaili, Tafsir al-Munir
Ibn Ashur, al-Tahrir Wa al-Tanvir
Fakhruddin al-Razi, Mafatih al-Ghaib
Alusi, Ruh al-Maani
Sabuni, Safwat al-Tafasir
Baghawi, Maalim al-Tanzil
Qurtubi, al-Jami Li Ahkam al-Quran
Tabari, Jami al-Bayan