Forside / Kilder / Bøger / Tafsir / Jami al-Bayan
Jami al-Bayan eller bare kaldet 'Tafsir Tabari' er en af de største hadith baserde uddybning af Koranens betydninger.

Jami al-Bayan

Tafsir
Bog
Jami al-Bayan eller bare kaldet ‘Tafsir Tabari’ er en af de største hadith baserde uddybning af Koranens betydninger. I denne tafsir benytter imam Tabari sig meget af hadith, og forskellige sahaba, tabieen og lærdes udtalelser i forhold til, hvad koranversene og ordene betyder. Ofte lister imam Tabari adskillige holdninger op, og i nogle tilfælde udvælger han, hvilke der er forkerte og hvilke der er korrekte.

Forfatter
Abu Jafar Muhammad ibn Jarir al-Tabari (d. 923) er blandt den islamiske histories største lærde. Det berettes om ham, at han var blandt de sidste til at kunne lave selvstændig ijtihad (udledning) og have sin egen lovskole. Han rejste meget rundt i det islamiske rige, og slog til sidst ned i Baghdad, hvor han døde. Han har skrevet mange bøger, hvoraf de mest kendte er hans Tafsir af Koranen, samt hans opsamling af verdenshistorien.