tilawa

Hvordan laver man sajda al-tilawa?

Tilawa & sahw (sajda for recitation & forglemmelse)
Spørgsmål

Hvordan laver man sajda for recitation af Koranen (sajda al-tilawa)? Er det en sajda eller to?


Svar

For at lave sajdat al-tilawa skal man opfylde betingelserne for bønnen.

Dvs. man skal være i en tilstand af wudu, have dækket sin awra og være vendt mod qibla.

Man laver kun en sajda, når man skal lave sajdat al-tilawa.

Måden at udføre sajdat al-tilawa på er ved, at man stiller sig op, med hænderne ned langs siden, vendt mod qibla, og laver en takbir (siger Allahu Akbar) uden at løfte hænderne og går herefter i sajda, og laver tasbih som normalt. Herefter rejser man sig op igen, og sajdaen er færdig.

Man behøver ikke sidde efter sajda, og man skal ikke læse tashahhud (attahiyat) eller lave salam bagefter den.

Sajdat al-tilawa, sajda for recitation af Koranen, knæfald for recitation, recitations-knæfald, sajda af Koranen er alle sammen ord, der betyder det samme og udføres som beskrevet.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Halabi, Halabi Kabir
Tahtawi, Hashiyat Tahtawi Ala Maraqi al-Falah
Shurunbulali, Imdad al-Fattah