Forside / Råd & Vedjledning / Bliver man belønnet for gode gerninger uden hensigt om, at det er for Allahs skyld?
intentions2

Bliver man belønnet for gode gerninger uden hensigt om, at det er for Allahs skyld?

Råd & Vedjledning
Spørgsmål

Vil man blive belønnet for gode gerninger uden intentionen om at gøre det for Allah? F.eks. hvis man giver til de fattige uden at tænke over, at det er for Allah?


Svar

Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) sagde:

Handlinger følger hensigterne.Sahih Bukhari1

Dvs. at det man har hensigt (intention) om, det er også det, man vil få ud af handlingen.

De muslimske lærde opdeler en hensigt i to niveauer:

  1. En hensigt om bevidsthed og for at gøre handlingen gyldig.
    Dvs. at man er klar over, hvad man foretager sig. Så hvis man har hensigten om f.eks. at bede Asr, men ikke tænker nærmere over det, så vil ens belønning også være i forhold til det.
  2. En hensigt for belønning og om at gøre det for Allahs skyld.
    Dvs. at man er klar over, at man gør det fordi det er en god gerning, og at man ønsker at komme tættere på Allah ved at gøre det. Så hvis man har hensigten om f.eks. at bede Asr, for Allahs skyld, for at tilbede Ham og adlyde Hans befaling, så vil ens belønning også være meget større.

Gode gerninger indeholder som udgangspunkt en slags minimums-belønning, men den vil slet ikke være det samme som for en person, der var bevidst om, at det var for Allahs skyld.

Så det er vigtigt, at man altid prøver at være bevidst om at have en god hensigt, med det man foretager sig. Enhver god gerning vil nemlig stige i belønning i forhold til ens hensigt.

Man kan sammenligne det lidt med at købe en gave til sin kone. Hvis man uden at tænke nærmere over hende, og hvad der vil gøre hende glad, køber hende en stor flot gave, så vil hun ikke blive så glad for den. For hun vil vide, at den bare er købt uden omtanke.

Men hvis man derimod har tænkt over, hvad man burde købe til hende og derefter købt selv en lille gave, så vil hun være lykkelig for den. For her ved hun, at hendes mand har tænkt på hende.

At gøre noget ‘bare fordi’ og at gøre noget ‘for Allahs skyld’, vil derfor ikke give samme belønning.

Allah siger i Koranen:

Er dem der ved, og dem der ikke ved, lige?Surat al-Zumar, kapitel 39, vers 9

Spørgsmålet er retorisk, for naturligvis er de ikke lige. Og blandt de ting man kan vide er, hvorfor man udfører en handling. Så den der ikke tænker nærmere over sine handlinger er ikke ligesom den, der tænker over, at det er for Allahs skyld, at han gør det.

Så uanset hvad man foretager sig, bør man altid have en aktiv hensigt med sin handling og lige tænke igennem, hvorfor man gør det.

Må Allah give os alle evnen til at have rene og aktive hensigter i alle vores handlinger.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde
Shurunbulali, Imdad al-Fattah
Ibn Abidin, Radd al-Muhtar

  1. Hadithen er sahih.
    إنما الأعمال بالنيات []