Forside / Fasten / Ramadanen & andre typer af faste / Hvilke grunde er der til, at man skal faste?
ramadan3

Hvilke grunde er der til, at man skal faste?

Ramadanen & andre typer af faste
Spørgsmål

Som muslim i et ikke-muslimsk land hører man under Ramadan måneden tit spørgsmålet: “Hvorfor faster du?” Og de fleste svarer: “Fordi vi skal føle hvordan de fattige har det.” Men hvilke andre grunde er der til, at man skal faste?


Svar

Vi faster i Ramadanen, fordi vi som muslimer er blevet befalet af Allah at faste.

Allah siger i Koranen:

I som tror, fasten er pålagt jer, ligesom den var pålagt over dem før jer, så i kan opnå gudsfrygtighed.Surat al-Baqarah, kapitel 2, vers 183

Den af jer, der oplever måneden [Ramadanen] skal faste den.Surat al-Baqarah, kapitel 2, vers 185

Samtidig er Fasten i Ramadanen en af Islams fem søjler, der blev forklaret af Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) i en hadith:

Islam er bygget på fem ting: At bevidne, at der ingen anden Gud er end Allah og at Muhammad er hans profet, at bede, give zakat, tage på Hajj og faste i Ramadanen.Sahih Bukhari1

Det betyder, at det er en del af vores tilbedelse at faste under Ramadanen, og det bliver belønnet på en helt unik måde, da det er berettet i hadith, at Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med ham) sagde, at Allah siger:

Fasten er for Min skyld, og Jeg belønner det [særligt].Sahih Bukhari2

Som muslimer faster vi udelukkende fordi Allah har befalet det, og fordi vi ved at faste ønsker at opnå Allahs tilfredsstillelse og belønningerne ved at faste.

Dette er noget vi skal være meget bevidste om. Vi skal med stolthed i stemmen kunne sige, at vi faster for Allahs skyld. Det skal på ingen måde være et nederlag, hvis man ikke kan give en million videnskabelige grunde til, at det er sundt og godt at faste.

 

Visdomme og formål med fasten

At man faster for Allahs skyld betyder ikke, at der ikke kan være forskellige formål med og visdomme bag fasten. Det er der selvfølgelig også, og blandt dem nævner de muslimske lærde følgende:

1. Fasten lærer, hvordan de fattige har det
For det er først når man mærker det på sin egen krop, at man for alvor ved hvordan en fattig sultende person har det, når han skal undvære mad og drikke. Og når vi har mærket det på egen krop, vil vi tænke mere over hvordan de har det og være mere villige til at give og holde øje med at vi ikke spilder mad og penge selv.
For som Allah siger i Koranen:

Dem der er ødsle [spilder deres rigdom] er satanernes brødre.Surat al-Isra, kapitel 17, vers 27

2. Fasten giver taknemmelighed, overfor det man har
For når man bryder sin faste, kan man for alvor sætte pris på det Allah har givet os af velsignelser i form af mad, drikke og en ægtefælle. Og den særlige glæde vi har ved at bryde fasten, vil ledsaget af taknemmelighed, føre til en stor belønning hos Allah.
Det er blevet berettet, at Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) sagde, at Allah siger:

Den fastende har to glæder, en glæde når han bryder fasten, og en glæde når han møder sin Herre.Sahih Bukhari3

3. Fasten er et middel til at holde sig fra haram
Når man faster holder man sig fra at spise og drikke ting, der normalt er halal for en, og man gør det udelukkende for Allahs skyld. På denne måde har man vist sig selv, at man endda er i stand til at holde sig fra ting, der er tilladte for Allahs skyld, og derfor kan man se, at det ikke er svært at holde sig fra haram heller.

Blandt andet fordi at fasten er med til at holde os fra haram

Det er blevet berettet af Abu Huraira, at Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) sagde:

Fasten er et skjold mod Helvede.Jami Tirmidhi4

4. Fasten lærer at være tålmodig
Når man faster går man en hel dag uden at spise og drikke, og venter tålmodigt på, at det bliver Maghrib, uanset hvor sulten man er. At kunne gøre sådan kræver stor disciplin og tålmodighed.

Og netop tålmodighed værdsættes højt i Islam, og det er bl.a. berettet af Salman al-Farisi, at Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) sagde:

Ramadanen er tålmodighedens måned og tålmodigheds belønning er paradis.Sahih Ibn Khuzaima5

5. Fasten lærer at styre sine lyster og opnå gudsfrygtighed
Blandt de absolut største lyster vi mennesker har er trangen til at få tilfredsstillet vores mave og kønsorgan. Men under Ramadanen sætter vi en dæmper på det, ved at forhindre os selv i at kunne opnå den tilfredsstillelse for Allahs skyld.

Fasten bliver dermed et middel til selvkontrol, for kan man kontrollere sin trang til at spise og være sammen med sin ægtefælle for Allahs skyld, så vil man også bedre kunne kontrollere andre ting som vrede og jalousi for Allahs skyld, hvilket er gudsfrygtighed.

Og dette er netop, hvad Allah ønsker, når han siger:

I som tror, fasten er pålagt jer, ligesom den var pålagt over dem før jer, så i kan opnå gudsfrygtighed.Surat al-Baqarah, kapitel 2, vers 183

6. Fasten er et middel til forandring

En anden visdom bag fasten er, at den kan blive nøglen til vores forandring til det bedre og et middel til at komme tættere på Allah. For når vi faster mindes vi konstant om, at vi gør det for Allahs skyld. Og dette bør være en tanke, vi også bevarer udenfor Ramadanen, nemlig at vi gør vores handlinger for Allahs skyld.Og det er først og fremmest gennem ens egen forandring, at der vil ske en forandring omkring en, for som Allah siger:

Allah ændrer ikke et folks tilstand indtil de ændrer, hvad der er i deres indre.Surat al-Rad, kapitel 13, vers 11

Ovenstående er nogle af de mange visdomme, formål og gode grunde til at vi faster.

 

Må Allah acceptere vores faste, tilgive vores synder og give os alle en plads i Paradis.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Kasani, Badai al-Sanai
Shah Waliullah, Hujjatullah al-Baligha
Ghazali, Ihya Ulum al-Deen
Shurunbulali, Imdad al-Fattah
Fakhruddin al-Razi, Mafatih al-Ghaib
Ibn Abidin, Radd al-Muhtar
Ali Zadah, Sharh Shirat al-Islam

 1. Hadithen er sahih
  بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان []
 2. Hadithen er sahih.
  عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به []
 3. Hadithen er sahih
  للصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه []
 4. Tirmidhi skriver, at hadithen er hasan gharib.
  الصوم جنة من النار []

 5. وهو شهر الصبر و الصبر ثوابه الجنة []