taenke

Tænke på andet i bønnen?

Hvad der bryder & ikke bryder bønnen
Spørgsmål

Bliver min salah (bøn) ugyldig, hvis jeg kommer til at tænke på noget andet under min salah? F.eks. hvis jeg tænker på en hændelse tidligere på dagen, når jeg reciterer surah Al-Fatiha i en bøn?


Svar

Nej, bønnen bliver ikke ugyldig, hvis man undervejs kommer til at tænke på noget andet.

Så hvis man f.eks. er i gang med at læse Fatiha i bønnen og imens kommer til at tænke på, hvad man skal huske at købe ind osv, så vil det ikke gøre bønnen ugyldig.

Dog skal man gøre sit bedste for at undgå at tænke på andre ting under bønnen, da det kan have indflydelse på, hvor meget belønning man får for at bede.

En bøn fyldt med tanker om indkøb, regninger, arbejde etc., er ikke det samme som en bøn, der er fri for sådanne ting.

Det er måske en af de største udfordringer ved bønnen, nemlig at man skal prøve at koncentrere sig 100% og slå alle andre tanker fra.

Det er ikke noget, der kommer på en dag, men Inshallah, hvis man forsøger, bliver det med tiden bedre.

Må Allah gøre os alle til folk, der kan bede oprigtig og med fuld koncentration.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Kasani, Badai al-Sanai
Tahtawi, Hashiyat Tahtawi Ala Maraqi al-Falah