Forside / Halal & Haram / Mad & drikke / Er det tilladt at ryge?
rygning

Er det tilladt at ryge?

Mad & drikke
Spørgsmål

Er det tilladt at ryge?


Svar

Det er ikke tilladt at ryge.

Skaderne ved rygning er så etablerede, at der i dag direkte advares mod rygning og dets konsekvenser på cigaretpakkerne. Og Islam tillader ikke, at man bevidst ødelægger sin krop og sit helbred.

Allah siger:

Dræb ikke jer selv.Surat al-Nisa, kapitel 4, vers 29

Lad ikke jeres egne hænder være skyld i [jeres] undergang.Surat al-Baqarah, kapitel 2, vers 195

Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) uddyber dette yderligere, idet han siger:

Der ingen skade til andre eller en selv.Musnad Ahmad1

Allah vil skade den, der skader andre.Sunan Abu Dawud2

Ud fra ovenstående kan man se at:

  1. Allah klart og tydeligt forbyder, at man laver ting, der skader ens krop så meget at det vil medføre ens undergang.
  2. Derudover gør Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) det også klart, at man hverken må skade sig selv eller andre.

Enhver der ryger går imod begge disse befalinger.

At påføre sin egen krop en skade, der kan medføre ens undergang er blandt konsekvenserne ved at ryge. 

Derudover er skaderne ved rygning ikke kun begrænset til den, der ryger. For når man ryger, skaber man også problemer for andre, der ufriviligt må indtage røgen.

Det er enhver muslims ansvar at passe på sin krop, og det lever man ikke op til ved at ryge.

Det er vigtigt at huske på, at vores krop er givet til os af Allah som et ansvar. Måden man viser, at man kan håndtere ansvaret, er ved at opfylde de pligter der relaterer sig til det. Og man lever ikke op til forpligtelsen overfor sin egen krop, hvis man ryger.

Vandpiber vil svare til at ryge cigaretter, og kan derfor heller ikke regnes for at være tilladt.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Wahaba Zuhaili, Fatawa Muasira
Shurunbulali, Imdad al-Fattah

  1. Suyuti markerer hadithen som hasan i Jami al-Saghir. Nawawi nævner at hadithen er hasan i Adhkar, og Munawi citerer Alai for at det samlede antal beretninger om det gør, at det når niveauet af hasan eller sahih.
    لا ضرر ولا ضرار []
  2. Tirmidhi skriver at hadithen er hasan gharib
    من ضار أضر الله به []