road

Er analsex tilladt?

Samvær & seksualitet
Spørgsmål

Hvordan er det med analsex i Islam? Er det tilladt?


Svar

Det ikke er tilladt at have analsex.

Analsex er ikke tilladt, hverken med penis, fingre, dildo eller anden penetration.

Det er blevet berettet af Abu Huraira, at Profeten (må Allahs fred og velsignelser være over Ham) sagde:

Den der har samleje med sin kone, mens hun har menstruation, har analsex [med hende] eller tror på astrologer begår kufr.Jami Tirmidhi1

Det er blevet berettet af Abu Huraira, at Profeten (må Allahs fred og velsignelser være over Ham) sagde:

Den der har analt samleje med sin kone er forbandet.Sunan Abu Dawud2

Det er blevet berettet af Ibn Abbas, at Profeten (må Allahs fred og velsignelser være over Ham) sagde:

Allah kigger ikke på en mand, der har analsex med sin kone.Jami Tirmidhi3

Det er blevet berettet af Khuzaima Ibn Thabit, at Profeten (må Allahs fred og velsignelser være over Ham) sagde:

Allah er ikke flov over sandheden. Hav ikke analt samleje med jeres koner.Mujam al-Kabir4

Samtidig siger Allah i Koranen:

Jeres kvinder er jeres marker, så vær sammen med dem som I har lyst til.Surat al-Baqarah, kapitel 2, vers 223

At kvinder refereres til som marker skal forstås som, at manden så at sige placerer sin sæd i hende, og hun så bliver gravid med et barn til følge. Præcis ligesom man ville gøre med en mark, hvor man planter korn i jorden, og det så gror i marken, indtil det kommer ud.

Da der ikke kan være graviditet ved analt samleje, så indikerer verset samtidig, at det ikke er tilladt at have analsex.

Beviserne på, at analsex ikke er tilladt er klare og tydelige, og der er ingen tvivl om, at det ikke er tilladt.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Ibn Abidin, Radd al-Muhtar
Alusi, Ruh al-Maani
Zailai, Tabyin al-Haqaiq
Ibn Kathir, Tafsir Ibn Kathir

 1. Suyuti har markeret hadithen som hasan i Jami Saghir, men Mughultai indikerer, at hadithen er daif i Sharh Ibn Majah, og det samme skriver Munawi i Faid al-Qadir. Pointen mht. at det er en synd, er dog tydelig, særligt pga. shawahid.
  من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كقر بما أنزل على محمد []
 2. Suyuti har markeret hadithen som sahih i Jami Saghir, hvilket Munawi dog ikke er enig i som angivet i Faid al-Qadir. Ibn Hajar skriver, at hadithens berettere er troværdige, men at der siges at der er irsal i den.
  ملعون من أتى امرأة فى دبرها []
 3. Tirmidhi skriver, at hadithen er hasan gharib.
  لا ينظر الله إلى رجل أتى رجل أو امرأة في الدبر []
 4. Ayni skriver i Umdat al-Qari at beretningskæden er sahih.
  لا يستحيي الله من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن []
Islamsvar
Islamsvar