Forside / Halal & Haram / Mad & drikke / Er osteløbe halal?
osteloebe

Er osteløbe halal?

Mad & drikke
Spørgsmål

Er det tilladt at spise ost, der indeholder animalsk osteløbe?


Svar

Ost er tilladt, også selvom det indeholder animalsk osteløbe. 

Dette baserer sig på Hanafi-skolens holdning om, at animalsk osteløbe er tilladt, uanset om dyret er halal-slagtet eller ikke, så længe det ikke er fra grise.

Islamic Organization for Medical Sciences skriver:

Ost der er lavet med osteløbe fra dyr, der ikke er halal-slagtede, men ellers ville være tilladt at spise, er tahir (ren) og tilladt at spise.IOMS, session 81

Osteløbe er et enzym der tilsættes mælk, hvormed det stivner og gøres fast. I gamle dage brugte man kalvemaver, der blev vredet gennem et stykke stof, hvormed den væske der faldt ned i mælken fik mælken til at stivne.

Dette kaldes på arabisk for infaha og er nævnt i de klassiske islamiske tekster.

Beviserne på at osteløbe er tilladt

Da muslimerne erobrede det Byzantiske og Persiske rige, så spiste de lokalbefolkningens fremstillede oste og ligesådan spiste Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med ham) oste der var produceret derfra.

Det er blevet berettet af Ibn Umar:

Profeten blev bragt ost ved Tabuk. Han bad om en kniv, sagde bismillah og skar den.Sunan Abu Dawud2

Tabuk var på det tidspunkt under Byzantinernes kontrol, men hadithen viser, at ost kan spises uden at undersøge nærmere mht. om osteløben skulle komme fra dyr, der er halal-slagtet eller ikke.

Det er blevet berettet af Ibn Abbas:

Under en ekspedition blev Profeten bragt noget ost. Profeten spurgte: Hvor er den lavet henne? De svarede: I Persien, og vi tror, at der er noget i fra et ikke halal-slagtet dyr. Profeten sagde: Tag en kniv og skær den. Sig Allahs navn og spis.Musnad Ahmad3

Perserne var dengang hverken muslimer eller fra bogens folk, hvormed deres slagtede dyr har været haram. Alligevel tillades osten velvidende, at der er osteløbe fra et dyr, der ikke er halal-slagtet.

Det er blevet berettet i Mughni:

Umar blev spurgt om ost, og det blev sagt til ham, at man bruger ’infaha’ (osteløbe) fra ikke-halal slagtede dyr. Umar sagde: ”Sig bismillah og spis. ” Mughni4

Disse hadith viser, at Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med ham) og sahaba spiste ost, hvor de godt vidste at osteløben kun kom fra dyr, der ikke var halal-slagtet. Dette beviser, at det ikke er haram at spise ost, der indeholder animalsk osteløbe.

De klassiske holdninger

Trods de forudgående beviser, så er der i den klassiske islamiske lære forskellige holdninger til om animalsk osteløbe fra dyr, der ikke er halal-slagtet er tillladt eller ikke.

I Hanafi-skolen er holdningen, at osteløbe fra dyr, der er halal at spise, men ikke er blevet halal-slagtet er tilladt at bruge i fremstillingen af ost. Den resulterende ost vil derfor være halal at spise.

Sarakhsi skriver i Mabsut:

Det følger at osteløbe fra et dødt dyr [dvs. ikke halal-slagtet] er rent i følge Abu Hanifa, uanset om det er flydende eller fast.Mabsut5

Hanafi-skolens tilladelse gælder dog ikke, hvis det er udvundet fra grise.

I Maliki-skolen skriver Zarruq i sin sharh til Ibn Abi Zaids Riasala:

Malik blev spurgt om romersk ost og svarede: ”Jeg bryder mig ikke om, at gøre det, der er halal til haram. Men at en person ikke bryder sig om det for sig selv, ser jeg ikke noget galt i. Men mht. at erklære det haram, så ved jeg ikke, hvad dets realitet er. Det siges, at de kristne sætter osteløbe fra grise i, men jeg bryder mig ikke om at erklære noget halal for haram.” Qarafi har udtalt om at deres ost er haram, og Tartushi har skrevet om det og foretrukket, at det er haram… Ibn al-Arabi har skrevet om, at det er tilladt og det som de kristne slagter er tilladt, men de verificerende lærde i vores lovskoler mener, at det er haram.Sharh al-Risala6

Udgangspunktet i Shafi-skolen for tilladelsen af osteløbe fra et halal-slagtet dyr er endnu mere begrænset, idet det kun tillades fra et ungt dyr, der endnu kun drikker mælk.

Nawawi skriver i Rawdat Talibin:

Hvis osteløbe tages fra et ældre dyr eller efter det spiser og ikke kun drikker mælk, så er der er enighed om, at det er najis (urent). Men hvis osteløben tages fra at ungt dyr, der halal-slagtes og det endnu ikke spiser andet føde og kun drikker mæk, så er der to holdning er til det. Den korrekte, som de fleste fulgte er, at det er rent.Rawdat al-Talibin7

Dog accepterer Ramli i Nihayatul Muhtaj, at man godt kan bruge osteløbe fra et ældre dyr, men stadigvæk under forudsætning af, at det er halal-slagtet:

Ost fra osteløbe udvundet fra dyr der spiser fæde og ikke kun drikker mælk tillades pga. den almene udbredelse i vores tid. Nihaytul Muhtaj8

Samtidig tillades i Ianat Talibin, at man kan gå ud fra at det i udgangspunktet er halal, så længe det modsatte ikke er bevist:

Romersk ost er rent ud fra udgangspunktet.Ianat Talibin9

Dermed indeholder Shafi-skolen en vis fleksibilitet.

I Hanbali-skolen er der to holdninger, som angivet af Mardawi:

Mælk og osteløbe fra et dødt dyr er najis i forhold til lovskolen, og det følges af vores folk. Det er berettet fra Ahmad, at det er rent og tilladt, og det fulgte Ibn Taymiyya, Faiqs forfatter og er nævnt i Nihaya af Ibn Razin.Insaf10

Den stærkere holdning er ligesom Maliki og Shafi-skolen, mens osteløbe i følge den svagere holdning er tilladt ligesom i Hanafi-skolen.

Dermed gælder der i følge den klassiske islamiske lære følgende:

 • Hanafi-skolen tillader animalsk osteløbe, også selvom dyret ikke har været halalslagtet.
 • Mens det ikke tillades i Maliki, Shafi og den stærkere holdning i Hanbali-skolen, der alle stiller som betingelse, at dyret skal være halal-slagtet. Hvis ikke det er tilfældet, så regner de ikke osteløben for at være halal, og derfor vil osten i udgangspunktet heller ikke være halal.

Osteløbe i dag

I dag bruger man enzymer udvundet fra kalvemaver eller der er mikrobiologisk frembragt, men indholdet og funktionen er den samme som det, der i de islamiske tekster er omtalt som infaha.

Dermed findes der i dag oste, hvor der anvendes mikrobiel osteløbe, men også oste, hvor der anvendes animalsk osteløbe.

Baseret på det forudgående kan man sige følgende:

 • Ost produceret med mikrobel / vegetabilsk osteløbe er tilladt i følge alle lovskoler.
 • Ost produceret med animalsk osteløbe fra et dyr, der har været halal-slagtet, er tilladt i følge alle lovskoler.11
 • Ost produceret med animalsk osteløbe fra et dyr, der ikke har været halal-slagtet, er ikke tilladt i følge Maliki, Shafi og den stærkere holdning i Hanbali-skolen.
 • Ost produceret med animalsk osteløbe fra et dyr, der ikke har været halal-slagtet er tilladt i følge Hanafi-skolen og den svagere holdning i Hanbali-skolen.

Konklusion

Den forudgående gennemgang viser, at der er forskellige holdninger til om animalsk osteløbe er halal eller ikke, hvis dyret ikke er halal-slagtet.

Osteløbe er dog en central ingrediens i ost, hvormed det er en problemstilling, der har almen udbredelse (umum balwa). Dette kan tages som en valid betragtning for at følge Hanafi-skolens holdning.

Sammenholdes dette med, at Hanafi-skolen har stærke beviser, så betyder det, at man kan følge Hanafi-skolens holdning, der tillader animalsk osteløbe, uanset om dyret har været halal-slagtet eller ikke.

Der er dermed ikke påkrævet at være opmærksom på om osteløben i en ost er animalsk eller ikke.

Dette gælder i øvrigt også i forhold til, hvis man ikke tillader animalsk osteløbe fra dyr, der ikke er halal-slagtet, da man kan benytte sig af udgangspunktet om, at ost er tilladt indtil andet er bevist. De forudgående hadith viser også, at Profetens praksis var, at han ikke undersøgte den slags ting, men forholdte sig til udgangspunktet.

Men da der er forskellige valide holdninger til animalsk osteløbe, så er der heller ikke noget i vejen for at være påpasselig og afholde sig fra det.

Det skal dog bemærkes, at hvis en person ønsker at være påpasselig, så skal principperne omkring påpasselighed overholdes korrekt, hvilket blandt andet betyder, at man ikke påtvinger andre sin egen påpasselighed, hverken direkte eller indirekte, og dermed heller ikke erklærer osteløbe haram for andre, der følger den valide holdning, der tillader det.

 

Kilde

Bakri, Ianat Talibin
Buhuti, Kashaf al-Qina
Haitami, Tuhfatul Muhtaj
Ibn Abidin, Radd al-Muhtar
Ibn Qudama, Mughni
Mardawi, Insaf
Nawawi, Rawdat Talibin
Qarafi, Dhakhira
Ramli, Nihayatul Muhtaj
Sarakhsi, Mabsut
Zailai, Tabyin al-Haqaiq
Zarruq, Sharh al-Risala

 

Og Allah ved bedst

Waseem Hussain

 1. الجبن المنعقد بفعل إنفحة ميتة الحيوان المأكول اللحم طاهر ويجوز تناوله. []
 2. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجنبة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع
  Abu Dawud kommenterer ikke selv på hadithen. []
 3. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في غزاة فقال أين صنعت هذه فقالوا بفارس ونحن نرى أنه يجعل فيها ميتة فقال اطعنوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكلوا
  Shoaib Arnaut skriver i sine noter til Musnad Ahmad, at hadithen er hasan li ghairihi. []
 4. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : سُئِلَ عُمَرُ عَنْ الْجُبْنِ ، وَقِيلَ لَهُ : يُعْمَلُ فِيهِ الْإِنْفَحَةُ الْمَيِّتَةُ فَقَالَ : سَمُّوا أَنْتُمْ ، وَكُلُوا
  Ibn Qudama citerer Ahmad for, at det er den mest sahih hadith indenfor dette emne. Hadithen skal ikke forstås som, at man kan spise bismillah til noget, der er haram og så spise det. I stedet betyder det, at hvis udgangspunktet er, at det er halal, så lad være med at betvivle det, men sig bismillah og spis det. []
 5. وَعَلَى هَذَا إنْفَحَةُ الْمَيْتَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – طَاهِرَةٌ مَائِعَةً كَانَتْ، أَوْ جَامِدَةً []
 6. سئل مالك عن جبن الروم فقال ما أحب أن أحرم حلالا وأما أن يكرهه رجل في خاصة نفسه فلا أرى بذلك بأساً وأما أني أحرمه فلا أدري ما حقيقته وقد قيل إنهم يجعلون فيه أنفحة الخنزير وهم نصارى وما أحب أن أحرم حلالا وقال القرافي بتحريم قديد الروم وجبنهم وصنف فيه الطرطوشي مرجحا تحريمه ووجدت كرامة له في ذلك أن من كانت له مهمة يأتي إلى قبره زائراً ويعاهد الله أن لا يأكل جبن الروم فإن الله يقضي حاجته وخصوصا رفع الحمى الدائمة كذا سمعته من بعض أهل العلم يحكيه عن تجربة أهل الإسكندرية وصنف ابن العربي في إباحته وإباحة مذكى النصراني بغير وجه ذكاته (خ). والمحققون على تحريم
  Det er dog muligt, at Maliki-skolen inddrager istihala afhængig af, hvordan selve fremstillingen af osten forløber. []
 7. وَأَمَّا الْإِنْفَحَةُ، فَإِنْ أُخِذَتْ مِنَ السَّخْلَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا أَوْ بَعْدَ أَكْلِهَا غَيْرَ اللَّبَنِ، فَنَجِسَةٌ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ أُخِذَتْ مِنَ السَّخْلَةِ الْمَذْبُوحَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ غَيْرَ اللَّبَنِ، فَوَجْهَانِ، الصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ كَثِيرُونَ طَهَارَتُهَا []
 8. نعم يعفى عن الجبن المعمول بالإنفحة من حيوان تغذى بغير اللبن لعموم البلوى به في هذا الزمان []
 9. جبن شامي فهو طاهر عملا بالأصل []
 10. وَلَبَنُ الْمَيْتَةِ وَإِنْفَحَتُهَا نَجِسٌ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ أَنَّهُ طَاهِرٌ مُبَاحٌ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ []
 11. med undtagelse af holdningen i Shafi-skolen, der kun tillader animalsk osteløbe fra meget unge dyr. []