Forside / Tilbedelse / Bønnen / Udførelse af bønnen / Hvad skal man sige når man kommer op fra ruku?
ruku1

Hvad skal man sige når man kommer op fra ruku?

Udførelse af bønnen
Spørgsmål

Hvad skal man sige når man kommer op fra ruku (bukke-positionen) i bønnen?


Svar

Når man har sagt sine tasbihs (subhana rabbi yal’adheem) i ruku, skal man sige: “sami allahu liman hamidah”, mens man rejser sig tilbage igen. Det betyder, “Allah hører den, der lovpriser Ham.”

Når det er sagt, og man har rejst sig helt op igen, siger man, “Allahumma rabbana wa lakal hamd”. Det betyder, “Allah, vores Herre, til Dig er al lovprisning.” Herefter siger man “Allahu Akbar” og går i sajda (knæfald).

Det er bedst at sige:

“Allahumma rabbana wa lakal hamd”, men man kan også sige:

“Allahumma rabbana lakal hamd.”,”Rabbana walakal hamd.”  eller “Rabbana lakal hamd.”

Hvis man er imam og leder fællesbønnen, skal man kun sige “sami allahu liman hamidah”, med hævet stemme, og skal ikke sige “Allahumma rabbana wa lakal hamd”.

Hvis man beder bag en imam i fællesbønnen, skal man kun sige “Allahumma rabbana wa lakal hamd”, uden at hæve stemmen, efter at imamen har sagt “sami allahu liman hamidah”.

Hvis man beder alene, skal man sige begge ting.

Hvad enten man beder alene eller i fællesbøn, så er det Sunna at sige de to ting, så hvis man glemmer en af dem eller begge, så skal man ikke lave sajda al-sahw eller gentage bønnen eller noget.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Mulla Khisro, Durar al-Hukkam
Haskafi, Durr al-Mukhtar
Halabi, Halabi Saghir
Shurunbulali, Imdad al-Fattah