Forside / Tilbedelse / Hajj & Umrah / Hvad handler Dhul-Hijja måneden om, og hvad bør man gøre i den af gode gerninger?
dhul-hijja

Hvad handler Dhul-Hijja måneden om, og hvad bør man gøre i den af gode gerninger?

Hajj & Umrah
Spørgsmål

Hvad handler Dhul-Hijja måneden om? Hvad går den ud på? Er der ting man kan gøre i denne måned og opnå gode gerninger?


Svar

Dhul-Hijja er den 12. og sidste måned i det islamiske kalenderår. Måneden er især tillagt stor betydning, fordi det er i denne måned, at Hajj udføres.

Særligt de ti første dage i måneden er af stor betydning, hvilket også understreges i Koranen, når Allah siger:

Ved Fajr, ved de ti nætter, ved det lige og det ulige.Surat al-Fajr, kapitel 89, vers 1-3

At Allah sværger ved disse dag indikerer, at der er noget helt specielt ved disse dage, for Allah sværger ikke ved noget ubetydeligt. Blandt fortolkningerne af verset nævner de muslimske lærde blandt andet at:

  • Der med Fajr menes Fajr bønnen ved Arafa-dagen (d. 9 Dhul-Hijja)
  • Der med de ti nætter menes de første 10 dage af måneden Dhul-Hijja
  • Det lige og ulige betyder den ulige dag, som er Arafa-dagen (d. 9 Dhul-Hijja) og den lige dag, som er Eid-dagen (d. 10 Dhul-Hijja).

Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) nævner også, at disse dage har en særlig status i Islam i forskellige hadith, herunder:
Det er blevet berettet af Ibn Abbas, at Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) sagde:

Der er ikke dage, hvor gode handlinger er bedre [at udføre] end i disse ti dage.Jami Tirmidhi 7571

Det er blevet berettet af Ibn Umar, at Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) sagde:

Der er ikke dage, der er større og mere elskede af Allah end disse ti dage, så sørg for at sige mange gange: ‘La ilaha illallah’, ‘Allahu Akbar’ og ‘Alhumdulillah’ [i disse ti dage].Musnad Ahmad 54462

Blandt de ting man særligt bør gøre i disse dage er:

  • At faste de ni første dage. Særligt Arafa-dagen (som er dagen før Eid)
  • At lave dhikr.
  • At søge om tilgivelse
  • Bede ekstra bønner, især om natten (fx. tahajjud-bønnen)

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Fakhruddin al-Razi, Mafatih al-Ghaib
Qurtubi, al-Jami Li Ahkam al-Quran
Ibn Abidin, Radd al-Muhtar

  1. Tirmidhi skriver at hadithen er hasan sahih gharib []
  2. Busiri skriver i Zawaid, at hadithen er sahih. []