Forside / Kilder / Forfattere / Mousuli
Abdullah ibn Mahmud al-Mousuli (d. 683H) var en Hanafi-lærd fra området ved Mosul i Irak og hans holdninger har afgørende vægt, når man skal afgøre hvilke holdninger, der er de stærkeste.

Mousuli

Forfattere
Forfatter
Abdullah ibn Mahmud al-Mousuli (d. 683H) er hans fulde navn, men er bedre kendt som ‘Mousuli’. Han er fra området ved Mosul i Irak, hvor han tidligt studerede de islamiske videnskaber. Senere rejste han til Damskus for yderligere studier. Han blev udpeget til dommer i Kufa, men senere afskediget, hvorefter han rejste til Baghdad og underviste, og senere døde. Det siges, at hans hukommelse var så skarp, at han ikke havde behov for at slå op i bøger, før han kunne give en fatwa. Han er forfatteren til en af de mest pålidelige og studerede grundtekster (mutun) i Hanafi-fiqh kaldet “al-Mukhtar li al-Fatawa”, og imam Mousuli’s holdninger har afgørende vægt, når man skal afgøre hvilke holdninger, der er de stærkeste.