Forside / Halal & Haram / Dyr & miljø / Forholde sig til klimaforandringer
klima

Forholde sig til klimaforandringer

Dyr & miljø, Politik & samfund
Spørgsmål

Hvordan skal vi forholde os til klimaforandringer?


Svar

Det er en religiøs pligt at tage vare om Jorden og undgå at skade den.

Jorden er et ansvar, som vi mennesker er blevet givet, og muslimer har en religiøs forpligtigelse til at beskytte og bevare miljøet.

Dette kan gøres både ved at tage ansvar lokalt og sammen med samfundet som helhed.

Idéen om at sikre en bæredygtig fremtid er central i Islam, og forklares af ulama (de muslimske lærde) ud fra de fem fundamentale mål i Islam, der sikrer:

  1. Bevarelsen af Islam
  2. Bevarelsen af livet
  3. Bevarelsen af intellektet
  4. Bevarelsen af ære
  5. Bevarelsen af ejendom

Essensen af at bevare noget, er at sikre, at det også er der i fremtiden.
Dette kan kun gøres ved, at vi handler med ansvar og omtanke i forhold til vores omgivelser, miljø og planet, så vi kan sikre en bæredygtig fremtid for de kommende generationer.

Allah har givet menneskeheden ansvaret for at tage sig af Jorden.
Allah siger:

Og da Jeres Herre [Allah] sagde til englene: ’Jeg vil sætte en vogter [mennesket] på Jorden.’Surat al-Baqara, kapitel 2, vers 30

Det er Ham, der har sat jer som vogtere af Jorden, og Han har hævet nogle af jer i rang over andre, så Han kan teste jer med det, Han har givet jer.Surat al-An’aam, kapitel 6, vers 165

Vi tilbød ansvaret [for at tage sig af verdenen] til himlen, jorden og bjergene, men de ville ikke bære det og var bange for det. Mennesket påtog sig det. Mennesket er både tyrannisk og dumdristigt.Surat al-Ahzab, kapitel 33, vers 72

Jorden er altså givet til os som et ansvar, og når man får ansvaret for noget, så passer man på det uden at ødelægge og ruinere det.

At vi ikke må gøre sådan, gør Allah klart, idet Han siger:

Skab ikke fordærv på Jorden, efter at den er blevet sat i orden.Surat al-‘Araaf, kapitel 7, vers 56

At handle med omtanke og ansvar her på Jorden er vores ansvar, og vi bør alle have bekymring for vores planet og de klimatiske forandringer den gennemgår.

Og vi ser Profetens (må Allahs fred og velsignelser være over Ham) eksempel på, at vi har pligt til at sikre en bæredygtig fremtid.

Profeten (må Allahs fred og velsignelser være over Ham) sagde:

Den, der planter et træ eller dyrker afgrøder, hvorpå en fugl, et menneske eller dyr spiser fra det, vil få belønninger [for at plante og dyrke det]Sahih Bukhari1

At følge Profetens (må Allahs fred og velsignelser være over Ham) eksempel og tage de nødvendige skridt, der kræver for at sikre en bæredygtig fremtid, er anbefalet og belønnet.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Shah Waliullah, Hujjatullah al-Baligha
Izz al-Din Ibn Abdussalam, al-Qawaid al-Kubra

  1. Hadithen er sahih
    ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة []