Forside / Kilder / Bøger / Kilder til aqida / Al-Iqtisad fi al-Itiqad
Al-Iqtisad fi al-Itiqad er en af de bedste bøger skrevet indenfor Aqida. Bogen er tiltænkt som et modsvar til eventuelle argumenter som ikke-muslimerne og afvigende muslimske sekter kunne have overfor muslimerne.

Al-Iqtisad fi al-Itiqad

Kilder til aqida
Bog
Al-Iqtisad fi al-Itiqad er en af de bedste bøger skrevet indenfor Aqida, hvor der gås i dybe logiske og rationelle beviser på, hvorfor der findes en Gud, og hvorfor han nødvendigvis må være karakteriseret med bestemte egenskaber. Bogen er tiltænkt som et modsvar til eventuelle argumenter som ikke-muslimerne og afvigende muslimske sekter kunne have overfor muslimerne. Bogens sværhedsgrad gør dog, at man skal have studeret en hel del aqida tidligere, for at kunne drage nytte af indholdet.

Forfatter
Abu Hamid Muhammad al-Ghazali (d. 1111) blev født i Tus, Iran og begyndte som ung at studere Islam. Hans store viden og dygtige evner indenfor at kunne debattere gjorde, at han hurtigt blev udpeget som underviser i al-Nizamiyya i Baghdad. Han blev hurtigt kendt som en stor og fremtrædende lærd med mange elever, elsket og ophøjet af alle. Men da hans popularitet var på sit højest forlod han alt dette for i stedet at følge en vej af afholdenhed og fattigdom som en ukendt person ved pludseligt at flytte til Damskus. Her levede han i stor fattigdom i ca. 10 år, hvor han blandt andet skrev sin kendte bog ‘Ihya Ulum al-Din’. Herefter vendte han igen tilbage til at undervise.
Han var kendt som en lærd indenfor alle de islamiske videnskaber, havde stor spirituel indsigt og var om nogen en ekspert indenfor især aqida og mestrede at kunne bevise Islams sandhed og modbevise andre grupper. Han satte sig eksempelvis grundigt ind i filosoffernes teorier og metoder, til en grad hvor han blev kendt som filosof, hvorefter han var i stand til at modbevise dem ved brug af deres metoder. Det er blandt andet pga. evner som disse og hans store forsvar for Islams sandhed og viden idenfor aqida, at imam Ghazali fik titlen “Hujjat al-Islam” (Islams bevis).