Forside / Tilbedelse / Bønnen / Fællesbøn / Hvordan skal man læse bag imamen under fællesbønnen (jamah), og skal man læse Fatiha bag ham?
imam

Hvordan skal man læse bag imamen under fællesbønnen (jamah), og skal man læse Fatiha bag ham?

Fællesbøn
Spørgsmål

Hvordan skal man læse bag imamen under fællesbønnen (jamah), og skal man læse Fatiha bag ham?


Svar

I Hanafi-skolen skal man ikke læse noget fra Koranen bag imamen, uanset hvilket bøn der bedes.

Dvs. at når man beder bag en imam, skal man ikke læse fatiha eller nogen sura, uanset om imamen selv læser højt eller ej.

I praksis betyder det, at når man beder bag en imam så gælder at:

  • Man siger den indledende og alle de andre Takbir (Allahu Akbar) stille.
  • Man læser Thana i første raka (Subhanakallah…) stille.
  • Herefter står man stille og læser ikke noget (dvs ingen Audhubillah, Bismillah eller Fatiha, uanset om imamen læser højt eller ej).
  • Man siger ‘Ameen’ stille, efter at imamen har læst Fatiha færdig.
  • Herefter står man stille og læser ikke noget (dvs. man læser ingen sura, heller ikke selvom imamen ikke læser højt, eller holder en lille pause).
  • I ruku og sajda læser man tasbih stille (subhana rabbi yal adheem og subhana rabbi yal ala).
  • Når man kommer op fra ruku siger imamen “sami allahu liman hamidah”, og den der læser bag ham siger: “Allahumma rabbana wa laka al-hamd” stille.
  • Man læser også tashhahud (attahiyat), fred og velsignelser over Profeten (durud), du’a og salams bag imamen. Alle disse læses stille.

Ovenstående er baseret på Hanafi-skolen.

I de andre skoler, som f.eks. Shafi-skolen er det anderledes, hvor de rent faktisk læser bag imamen. Dette er et udtryk for forskellige holdninger, og er fuldt ud acceptabelt.

Skulle man derfor komme ud for,  at folk gør noget andet end en selv, så er det ikke noget problem.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Shurunbulali, Imdad al-Fattah
Ibn Abidin, Radd al-Muhtar
Zailai, Tabyin al-Haqaiq