Forside / Kilder / Bøger / Kilder til aqida / Sharh Nasafiyya
Sharh Nasafiyya er en kommentar (sharh) til grundteksten (matn) 'Al-aqida al-Nasafiyya', og studeres bredt i den muslimske verden.

Sharh Nasafiyya

Kilder til aqida
Bog
Sharh Nasafiyya er en avanceret kommentar (sharh) til grundteksten (matn) ‘Al-aqida al-Nasafiyya’. Teksten studeres bredt i den muslimske verden af studerende, der har nået et vist niveau indenfor aqida.

Forfatter
Sa’d al-Din Masud ibn Umar ibn Abdillah al-Taftazani (d. 1388) er en af de største lærde i den islamiske historie indenfor aqida, logik og det arabiske sprog. Han fra Khorasan ved det nordøstlige Iran, og har skrevet adskillige bøger indenfor disse emner, der studeres den dag i dag.