Forside / Tilbedelse / Bønnen / Fællesbøn / Under fællesbønnen, skal ens egne fødder så røre fødderne på den, der står ved siden af?
feet

Under fællesbønnen, skal ens egne fødder så røre fødderne på den, der står ved siden af?

Fællesbøn
Spørgsmål

Under fællesbønnen, skal ens egne fødder så røre fødderne på den, der står ved siden af?


Svar

Det er hverken sunna eller opfordret, at man stiller sig på en måde, så ens egne fødder rører ved sidemandens fødder.

Tværtimod er udgangspunktet, at man står på en måde, der er anstændig og sikrer koncentrationen under bønnen, helst ved at stå med sine fødder, så der er en hånds afstand mellem dem.

At stille sig på en måde, så man altid forsøger at lade ens fødder ramme sidemandens fødder, vil uundgåeligt gå ud over ens egen koncentrationen i bønnen, da det kan være både ubehageligt og forstyrrende.

Det er altså ikke et krav, at ens fod skal røre foden på den person, der står ved siden af en selv.

Det der er vigtigt er, at man står på en lige linie under fællesbønnen. Idéen med at rækkerne skal stå lige under bønnen er, at man skaber disciplin, sammenhold og lighed, sådan at alle uanset rigdom, status mm. kommer til at stå på den samme lige linie.

Idéen med at rækkerne skal stå lige under bønnen er ikke, at man skal røre hinandens fødder.

Med hensyn til hadith, der kunne indikere at det er meningen, at man skal stå sådan, at fødderne rører sidemandens fødder, så skal de ikke forstås bogstaveligt.

Dette gælder f.eks. for hadithen i Bukhari:

Det er blevet berettet af Anas ibn Malik, at Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) sagde:

Hold jeres rækker lige, for jeg kan se jer bagfra. Anas tilføjede: ‘Vi plejede at stille os med skulderen til sidemandens skulder og fødderne til sidemandens fødder.’Sahih Bukhari1

Samt hadithen i Abu Dawud, hvor det er blevet berettet af Numan Ibn Bashir, at Profeten sagde:

Ved Allah, i skal holde jeres rækker lige, ellers vil Allah skabe splid i jeres hjerter. Numan sagde: ‘Jeg så, hvordan en person ville stille sin skulder ved siden af sidemandens skulder, sit knæ ved siden af sidemandens knæ og sin ankel ved siden af sidemandens ankel’.Sunan Abu Dawud2

I begge ovenstående hadith lader det til, at det er meningen at man skal stå på en måde, så ens fødderne rører sidemandens fødder.

Men den måde hadith-eksperter som Badr al-Din al-Ayni, Ibn Hajar al-Asqalani, Zafar Ahmad Thanavi, Khalil Ahmad Saharapuri og mange andre forklarer hadithen på er, at det betyder at man skal stå ret og holde rækkerne lige. Ikke at man skal røre hinandens fødder.

Nogle af de pointer, der nævnes omkring de hadith er blandt andet:

 • Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) befaler ikke, at man skal stå på en bestemt måde.
  I stedet er det noget de to sahaba, Anas og Numan (må Allah være tilfreds med dem begge), fortæller at sahaba gjorde.
 • Hvis man ønsker at forstå hadithen bogstaveligt, så bør man lægge mærke til, at i hadithen nævnes ikke kun foden, men der nævnes også, at knæene og skuldrene skal ramme sidemandens. Dvs. hvis man skulle insistere på, at fødderne absolut skal røre fødderne på den, der står ved siden af en selv, så bør man også insistere på, at knæene og skuldrene rører hinanden. I praksis er det ikke noget man kan gøre uden stor besvær og uden at forstyrre sin egen og sidemandens koncentration.
 • Der er faktisk ikke noget i hadithen, der peger på, at de stod sådan under selve bønnen. Det der henvises til er, at de stillede sig sådan for at holde rækkerne lige inden bønnen startede, ikke at de gjorde sådan under selve bønnen.
 • Selv hvis man antager, at det gælder for selve bønnen, så er der intet i hadithen, der begrænser det til kun at være, når man står op. Derfor burde det også gælde, når man skal i sajda og sidder ned. Så hvorfor begrænse det til, når man står op?

Man bør også tænke over betydningen af disse hadith, hvad deres fokus er, samt hvad Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) egentlig sagde.

 • Er hovedpointen, at man skal stå sådan, at fødderne rører hinanden?
 • Eller er hovedpointen, at rækkerne skal være lige og folk skal stå tæt sammen, så der ikke er plads, der går til spilde, og at ingen føler stolthed og arrogance (kibr) ved at stå et stykke foran sin sidemand?

Der kan ikke herske tvivl om, at hovedpointen med hadithen er det sidste, og dette er også det de muslimske lærde lægger vægt på.

Men ved at sprede benene ud til siden, for at fødderne skal ramme sidemandens, skaber man stor afstand ved skuldrene, og dermed optager personen meget mere plads i rækken, end hvis han holdt fødderne tæt. Det betyder i sidste ende, at der er en del plads i rækken, der går til spilde, og det er bestemt ikke i tråd med hovedpointen i hadithen.

Samtidig vil den person, der absolut insisterer på, at fødderne skal røre hinanden måske ende med en følelse af stolthed og arrogance over, at han er den der virkelig følger hadithen, og det er jo heller ikke i tråd med hadithens hovedpointe.

Dette bliver også klart og tydeligt idet Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) kun befalede, at man skulle stå ret, og at der findes utallige andre hadith, der omhandler vigtighen af at stå ret og lige, uden at der nævnes et eneste ord om, at fødderne skal ramme sidemandens.

F.eks. nævner Ibn Hajar al-Asqalani i Fath al-Bari, at den bedste hadith indenfor emnet er Ibn Umars hadith om, at Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) sagde:

Hold rækkerne lige, stil skuldrene lige ved siden af hinanden, udfyld hullerne [i rækken] og lad der ikke være plads til shaytan. Den der er med i rækken, er Allah også med, og den der bryder rækken, bryder Allah med.Sunan Abu Dawud3

Dette er hvad Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) sagde, og dette er hvad vi bør forsøge at gøre.

Nemlig, at stille os pænt og nydeligt på en ret linie, så vi beholder koncentrationen og ikke generer dem, der står ved siden af os.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

Kilde

Saharanpuri, Badhl al-Majhud
Manawi, Faid al-Qadir
Ibn Hajar, Fath al-Bari
Ibn al-Humam, Fath al-Qadir
Qastallani, Irshad al-Sari
Ibn Abidin, Radd al-Muhtar
Ayni, Umdat al-Qari

 1. Hadithen er sahih.
  عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
  : ( أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري ) . وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه []
 2. Nawawi skriver i Khulasa, at beretningskæden er hasan.
  أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال ” أقيموا صفوفكم ” ثلاثا ” والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم ” قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه []
 3. Nawawi skriver i Khulasa, at hadithens beretningskæde er sahih.
  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ” لم يقل عيسى ” بأيدي إخوانكم ” ” ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله []