Forside / Aqida / Allah, profeten & det usete / Hvor mange profeter er der blevet sendt?
profeter

Hvor mange profeter er der blevet sendt?

Allah, profeten & det usete
Spørgsmål

Hvor mange profeter er der blevet sendt? Jeg har hørt om 25 og om 124.000, så jeg ved ikke lige hvad der er rigtigt.


Svar

Allah har med al sin barmhjertighed sendt mange Profeter til mennesket.

Allah siger selv:

Vi har sendt en budbringer til hvert folk.Surat al-Nahl, kapitel 16, vers 36

Der har ikke været et folk, uden at der blandt dem blev sendt en til at advare.Surat al-Fatir, kapitel 35, vers 24

Dvs. at der har været sendt en Profet til hver eneste folk på denne klode, om de så var kinesere eller sydamerikanere.

Men disse folk kan så have ladet være med at lytte til profeten, have ændret på åbenbaringen, eller ladet den gå tabt med tiden. Uanset hvad, så ved vi ikke nødvendigvis, hvem disse Profeter var og hvad der er sket med deres åbenbaringer.

Allah siger:

Vi har sendt budbringere før dig [Muhammad]. Blandt dem er der nogle vi har fortalt dig om, og nogle vi ikke har fortalt dig om.Surat al-Qasas, kapitel 40, vers 78

Så det præcise antal Profeter, hvem de var, hvad deres åbenbaring var, hvem de blev sendt til osv. er ukendt for os.

Men Allah har valgt at fortælle os og lære os om nogle af dem, og 25 af dem er nævnt i Koranen. Derfor er disse 25 alle anerkendt som værende Profeter i Islam, og det betyder, at man som muslim ikke må benægte, at de er Profeter.

Det er i sig selv ikke et krav, at man kender navnet på eller historierne om de 25, men man må ikke benægte at nogen af disse 25 var Profeter. Det vil dog være bedst, hvis man får tilegnet sig viden om alle de 25 Profeter.

Der findes også andre, der også er nævnt i Koranen og hadith, men hvor de muslimske lærde har forskellige holdninger til om de var profeter eller ej (f.eks Khidr og Luqman).

Med hensyn til personer som Buddha, Zoroaster, personer fra religioner som den oldnordiske & græske mytologi og lignende, så kan vi ikke sige noget med sikkerhed om dem.

Så spørgsmål som “var Buddha en Profet eller ej”, er noget vi formentlig aldrig får svar på.

I stedet bør vi koncentere os om at lære om dem vi er sikre på er Profeter, og i særdelseshed at lære om den sidste og bedste Profet af dem alle, nemlig vores mester Muhammad (må Allahs fred og velsignelser være med Ham)

Der findes hadith, der beretter, at det samlede antal af Profeter Allah har sendt er 124.000.

Det er blevet berettet af Abu Dharr:

Abu Dharr spurgte Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham): “Hvor mange Profeter er der blevet sendt?” Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) svarede: “124.000.” Abu Dharr spurgte: “Hvor mange af dem var sendebude?” Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) svarede: “313.”Mustadrak1

Men de hadith, der peger på et bestemt tal er dog ikke etablerede som sahih, så man kan ikke være helt sikker på, om det tal er rigtigt eller ej.

Det man i stedet kan slå fast med sikkerhed er, at der er blevet sendt et ukendt antal Profeter. Og at Koranen nævner 25 af Profeterne, og derfor skal vi som muslimer også tro på dem.

De 25 Profeter er (må Allahs fred og velsignelser være med dem alle sammen):

 1. Adam
 2. Idris (Enok)
 3. Nuh (Noa)
 4. Hud
 5. Saleh
 6. Lut (Lot)
 7. Ibrahim (Abraham)
 8. Ismail (Ismael)
 9. Ishaq (Isak)
 10. Yaqub (Jakob)
 11. Yusuf (Josef)
 12. Shoaib (Jetro)
 13. Harun (Aron)
 14. Musa (Moses)
 15. Dawud (David)
 16. Sulaiman (Salomon)
 17. Ayyub (Job)
 18. Dhul-kifl (Ezekiel)
 19. Yunus (Jonas)
 20. Ilyas (Elias)
 21. al-Yasa (Elisa)
 22. Zakariyya (Zakarias)
 23. Yahya (Johannes)
 24. Isa (Jesus)
 25. Muhammad (må Allahs fred og velsignelser være med Ham)

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

Kilde

Ibn Ashur, al-Tahrir wa al-Tanvir
Fakhruddin al-Razi, Mafatih al-Ghaib
Bajuri, Tuhfat al-Murid
Sawi, Hashiyat Jawahara al-Tawhid

 1. Hadithen er også berettet i Sahih Ibn Hibban og Musnad Ahmad. Haithami skriver i Majma al-Zawaid, at beretningkæden indeholde en daif beretter. Dhahabi skriver i Talkhis, at beretningskæden indeholder en beretter, der ikke er troværdig. Ibn Hajar nævner dog hadithen i Fath al-Bari uden at kritisere den, og nævner at Ibn Hibban regnede den for sahih. []