Forside / Tilbedelse / Bønnen / Fællesbøn / Er det bedst for kvinder at bede i fællesbøn eller bede alene?
kvinder2

Er det bedst for kvinder at bede i fællesbøn eller bede alene?

Fællesbøn, Tilbedelse (kvinder)
Spørgsmål

Er det bedst for kvinder at bede i fællesbøn eller bede alene?


Svar

Det er sunna for mænd at bede fællesbøn sammen, mens sunnaen bedst opfyldes for kvinder ved at bede alene.

Udgangspunktet er altså, at kvinder beder alene og ikke i fællesbøn, selvom fællesbønnen ledes af en mand.

Dog er det valgfrit for kvinder om de vil bede i fællesbøn eller ej.

En kvinde kan, modsat mænd, til enhver tid frit vælge om hun vil bede i fællesbøn eller ej. Og der er ikke noget, der i sig selv gør, at det er bedre for kvinder at bede i fællesbøn. Tværtimod så vil det som udgangspunkt være bedst, hvis hun bad alene.

Men der kan dog være omstændigheder der gør, at det kan være bedre for en kvinde at bede i fællesbøn fremfor at bede alene.
Dette kunne f.eks. være:

  • Hvis manden ikke kan bede fællesbøn, medmindre han beder den sammen med en kvinde.
    I et sådan tilfælde vil det være bedre for hende at bede sammen med ham. Ikke fordi fællesbønnen bliver sunna for hende, men fordi hun vil hjælpe manden med at opfylde hans sunna.
  • Hvis fællesbønnen hjælper på kvindens iman (tro), hun føler sig tættere på Allah, kan koncentrere sig bedre eller lignende.
    I sådanne situationer vil det også være fint, hvis hun prioriterer at deltage i fællesbøn. Ikke fordi fællesbønnen bliver sunna for hende, men fordi det vil hjælpe hende med at komme tættere på Allah, og styrke hendes tro.
  • Det giver et bedre islamisk miljø derhjemme
    F.eks. hvis det kan hjælpe andre i familien med at bede, hvis man sørger for at bede fællesbøn sammen. Eller man på den måde kan være fælles om nogle religiøse ting i familien og lignende.

Der kan også være mange andre af sådanne omstændigheder.

I sidste ende er det dog noget enhver kvinde selv vælger, men det er ikke et mål i sig selv, at kvinder skal være med i fællesbønnen.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Shurunbulali, Imdad al-Fattah
Ibn Abidin, Radd al-Muhtar
Zailai, Tabyin al-Haqaiq