Forside / Aqida / Begravelse & døden / Hvordan læser man begravelsesbønnen (janaza)?
begravelsesbønnen

Hvordan læser man begravelsesbønnen (janaza)?

Begravelse & døden
Spørgsmål

Hvordan læser man janaza (begravelsesbønnen, bønnen for den afdøde)?


Svar

Den afdøde placeres foran imamen, sådan så imamen står ca. bag den afdødes brystkasse.

Derefter laver man hensigt om at bede janaza (begravelses-bønnen, bønnen for den afdøde).

Man behøver ikke vide, hvem den døde er, så man behøver ikke nævne hans navn i sin hensigt.

Herefter starter bønnen.

Bønnen sker kun stående og består af 4 takbir (der siges ‘Allahu Akbar’ 4 gange) og en salam til sidst. Man løfter kun hænderne i den første takbir og følger imamen, når han laver sine takbir.

  1. Den første takbir for at starte bønnen. Efter takbiren læser man en lidt ændret thana:
    “Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarka ’smuka wa jalla thanauka wa la ilaha ghairuk”.
    Hvis man ikke kan denne ændring, så læser man bare den normale thana. Man læser ikke Fatiha bagefter.
  2. Herefter laves den anden takbir, og man læser Salat al-Ibrahimiyya (durud sharif), ligesom man ville gøre, når man beder normalt.
  3. Herefter laves den tredje takbir, og man laver dua for sig selv,sine forældre, den døde og muslimerne generelt. Hvis man ikke kan nogen andre dua bør man sige:
    “Allahumma ‘ighfir lana, wa li walidayna, wa lahu, wa lil-mumineena wal-muminaat”
  4. Herefter laves den fjerde takbir, og den efterfølges af salam til hver side. Dvs. man reciterer ikke noget efter den fjerde takbir.

Der er små forskelle på, hvordan de enkelte madhabs læser janaza på. Ovenstående er i forhold til Hanafi-madhab. Typisk fortæller imamen om måden at bede på, inden man starter. Hvis man ikke kan huske, hvordan janaza præcis skal bedes, så kan man bare følge det, som imamen siger.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Mulla Khisro, Durar al-Hukkam
Haskafi, Durr al-Mukhtar
Tahtawi, Hashiyat Tahtawi Ala Maraqi al-Falah
Shurunbulali, Imdad al-Fattah
Shaykhi Zadah, Majma al-Anhur
Ibn Abidin, Radd al-Muhtar
Shurunbulali, Shurunbulaliya