Forside / Kilder / Bøger / Fiqh / Manh al-Waridin
Manh al-Waridin er Ibn Abidins kommentar til Birgivis tekst ’Dhukhr al-Muta’ahhilin’, og omhandler en detaljeret og dybdegående redegørelse for reglerne for menstruation i Hanafi-skolen.

Manh al-Waridin

Fiqh
Bog
Manh al-Waridin er Ibn Abidins kommentar til Birgivis tekst ’Dhukhr al-Muta’ahhilin’, og omhandler en detaljeret og dybdegående redegørelse for reglerne for menstruation i Hanafi-skolen. I Manh al-Waridin uddyber Ibn Abidin grundteksten, kommer med flere eksempler og inddrager også forskellige holdninger.

Forfatter
Muhammad Amin ibn Umar ibn Abdil-Aziz Abidin (d. 1836) er nyere tids største lærd indenfor Hanafi-skolen. Han kommer fra en familie af lærde, og levede i Syrien, hvor han blev byens autoritet indenfor at give fatwa. Ibn Abidin var kendt som en stor lærd, der mestrede både de ydre og indre dimensioner af de islamiske regler. Han kaldes for “khatam al-muhaqqiqin” (de verificerendes segl), hvilket skyldes det store arbejde han gjorde med henblik på at forstå, forene og vægte de stærkeste holdninger i Hanafi-skolen. Hans store arbejde indenfor Hanafi-skolen gør, at hans holdninger og argumentationer tillæges stor betydning i Hanafi-skolen.