Forside / Kilder / Bøger / Fiqh / Hidaya
Hidaya er en af Hanafi-skolens mest værdifulde bøger. Stort set alle andre grundtekster efter Hidaya er komprimerede udgaver af Hidaya med ekstra tilføjelser.

Hidaya

Fiqh
Bog
Hidaya er en af Hanafi-skolens mest værdifulde bøger. Stort set alle andre grundtekster efter Hidaya er komprimerede udgaver af Hidaya med ekstra tilføjelser. Hidaya er en kommentar til en grundtekst skrevet af imam Marghinani, ’bidayat al-mujtahid’, der i sig selv er en videreudbygning af Mukhtasar al-Quduri. Men Hidaya udmærker sig ved at være skrevet på en kompleks måde, der tager højde for fiqh, hadith, usul, retorik og mange andre videnskaber på en og samme tid. Bogens sværhedsgrad gør, at det kun er noget, der studeres af avancerede fiqh-studerende, men så er det til gengæld også en uundværlig ressource indenfor Hanafi-fiqh. Hidayas vigtighed tydeliggøres af, at der er skrevet utallige kommentarer til den, men desværre er det kun de færreste af dem der i dag er udgivede. Det siges, at forfatteren, Marghinani, altid var fastende, når han skrev på Hidaya.

Forfatter
Burhan al-Din Abu al-Hasan Ali ibn Abi Bakr al-Marghinani (d. 1197) er fra området ved Fergana-dalen i det nuværende Usbekistan. Han er en af de absolut mest indflydelsesrige lærde, der har været i Hanafi-skolen, idet hans bog Hidaya har haft stor indflydelse på de tekster der blev skrevet efterfølgende. At han var i stand til at skrive en bog som Hidaya vidner om hans store viden indenfor de islamiske videnskaber. Han regnes for at være blandt de lærde, der kunne vægte hvilke holdninger, der er stærke og svage, og hans verificeringer af disse tillægges stor vægt.