Forside / Halal & Haram / Sociale relationer / En oversigt over, hvem der er og ikke er ens mahram
puzzle

En oversigt over, hvem der er og ikke er ens mahram

Sociale relationer

En oversigt over, hvem der er og ikke er ens mahram

En mahram er en person, som det ikke er tilladt at gifte sig med.

Derfor er reglerne omkring awra (hvad der skal tildækkes) og khalwa (at være alene med personen) lempede overfor dem.

Der gælder at:

 • Det er tilladt at være alene med en mahram, såfremt man ikke frygter tiltrækning.
 • Det er tilladt at vise, se og røre det der ikke er awra hos en mahram, såfremt man ikke frygter tiltrækning.
 • Det er tilladt for en kvinde at rejse med en mahram, såfremt man ikke frygter tiltrækning.

Familiemedlemmer, der er ens mahram

En mahram er typisk:

 • Ens søskende
 • Ens forældre, bedsteforældre osv.
 • Forældrenes og bedsteforældrenes ægtefæller (hvis de har giftet sig med en anden)
 • Ens børn, børnebørn osv.
 • Børnene og børnebørnenes ægtefæller
 • Ens onkler og tanter
 • Ens nevøer og niecer (dvs. ens egne søskendes børn)
 • Ens ægtefælles børn, børnebørn osv. (hvis ægtefællen har børn med en anden)
 • Ens svigerforældre (ægtefællens forældre, bedsteforældre osv.)
 • Amme-søskende og amme-forældre (hvis man er blevet ammet af en anden kvinde, inden man fyldte to år)

Bemærk at ægtefæller ikke er hinandens mahram.
De er ægtefæller, og derfor gælder reglerne omkring tildækkelse, tiltrækning og at være alene slet ikke for dem.

Derfor kan de uden problemer være alene sammen og klæde sig som de vil foran hinanden, i modsætning til en mahram.

Grunden til, at ægtefællen ikke er en mahram er, at man netop godt kan gifte sig med vedkommende (man er jo allerede gift med vedkommende).

Skulle et ægteskab resultere i skilsmisse, vil de derefter være som fremmede for hinanden.

En kvinde kan godt rejse med sin mand.

Folk der ikke er mahram

En person, der ikke er mahram (en fremmed), er en person, som det er tilladt at gifte sig med.

Derfor er reglerne omkring awra (hvad der skal tildækkes) og khalwa (at være alene med personen) strengere overfor dem.

Der gælder at:

 • Det er ikke tilladt at være alene med en person, der ikke er mahram, heller ikke selvom man ikke frygter tiltrækning.
 • Det er ikke tilladt at røre, det der ikke er awra, heller ikke selvom man ikke frygter tiltrækning.
 • Det er ikke tilladt at vise eller se det, der ikke er awra, hvis man frygter tiltrækning.

Familiemedlemmer der ikke er ens mahram:

 • Svigersøskende. Det vil sige, at mandens brødre, eller konens søstre er ikke ens mahram. Den eneste forskel på disse og andre fremmede personer, at man ikke kan gifte sig med en kvinde og hendes søster på samme tid.
 • Resten af ægtefællens familie er heller ikke ens mahram. Det vil sige at mandens onkler, tanter, nevøer, niecer osv. og deres ægtefæller ikke er ens mahram.
 • Ens fætre og kusiner. Dette gælder, uanset om man er vokset op med dem eller ej, og hvordan man ellers opfatter dem.
 • Ens onkler og tanters ægtefæller
 • Ens nevøer eller niecers ægtefæller

Udgangspunktet i dem, der er nævnt ovenfor er, at de ikke er ens mahram, med mindre de af en anden årsag er mahram.

Overfor disse, er reglerne med hensyn til at være alene, at være tildækket og at rejse ligesom for en fremmed person.

Undtagelser kan gøres, hvis der er tale om en særlig situation som f.eks. lægebehandling, sygehjælp og lignende, eller hvis der er tale om meget ældre personer.

De forskellige typer af mahram

At være mahram kan opnås på fire måder, gennem 1. familiebånd, 2. amning, 3. ægteskab og 4. samleje.

Mahram gennem familiebånd

Børn:
Ens egne børn, børnebørn og deres ægtefæller. Ens ægtefælles børn eller børnebørn, efter man har haft samleje med ægtefællen.

Forældre:
Ens egne forældre, bedsteforældre og deres ægtefæller. Ens ægtefælles forældre eller bedsteforældre.

Søskende:
Uanset om de er fra den samme mor og far, kun fra den samme far eller kun fra den samme mor. Ens søskendes ægtefæller er ikke ens mahram, med mindre man selv er i familie med dem på anden vis.

Onkler og tanter
Dette er for forældrenes eller bedsteforældrenes søskende. Uanset om de er fra de samme bedsteforældre, kun fra den samme bedstefar eller kun fra den samme bedstemor.

Så ens moster, faster, farbror og morbror er alle ens mahram. Deres ægtefæller er ikke ens mahram, med mindre man selv er i familie med dem på anden vis.

Nevøer og niecer
Uanset om de er fra ens søskende gennem samme mor og far, kun fra den samme far eller kun fra den samme mor.

Så alle ens bror eller søsters børn er ens mahram. Deres ægtefæller er ikke ens mahram, med mindre man selv er i familie med dem på anden vis.

Mahram gennem amning

Dette er hvis en kvinde ammer en andens barn før barnet er fyldt to år.

Hvis dette sker vil kvinden, hendes mand, deres fælles børn, kvindens børn, kvindens søskende og kvindens forældre være det ammede barns mahram.

Mahram gennem ægteskab

Dette er hvis der indgås ægteskab mellem to parter, uden at de endnu har haft samleje.

I et sådan tilfælde vil ens ægtefælles forældre være ens mahram, hvad enten man har haft samleje med sin ægtefælle eller ej. Det samme gælder for dem som ens egne børn indgår ægteskab med, uanset om de har haft samleje eller ej.

Mahram gennem samleje

Dette er hvis der forekommer samleje, med eller uden ægteskab.

I et sådan tilfælde vil forældrene og børnene til den, man havde samleje med, være ens mahram. Det samme gælder for dem som ens forældre eller børn havde samleje med.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Qadri Pasha, Ahwal Shakhsiyya
Kasani, Badai al-Sanai
Nahlawi, Durar al-Mubaha
Haskafi, Durr al-Mukhtar
Marghinani, Hidaya
Mousuli, Ikhtiyar
Shaykhi Zadah, Majma al-Anhur
Ibn Abidin, Radd al-Muhtar
Zailai, Tabyin al-Haqaiq