Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (d. 1277) regnes for at være blandt de største lærde indenfor både hadith og Shafi-fiqh.

Nawawi

Forfattere

Forfatter
Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (d. 1277) var fra Syrien, og flyttede som ung til Damskus for at studere. Han regnes for at være blandt de største lærde indenfor både hadith og Shafi-fiqh. Han var kendt for sin store standhaftighed og afholdenhed fra denne verdens ting, og brugte al sin tid på at studere, undervise og skrive.