krydse

Krydse en der beder?

Hvad der bryder & ikke bryder bønnen
Spørgsmål

Jeg har hørt, at hvis en person krydser, der hvor man beder, så er ens egen bøn ugyldig. Passer det?


Svar

Det er syndigt at krydse det sted, hvor der er en person der beder, men det har ikke indflydelse på ens bøn, hvis der er en person der gør det.

Ens bøn er altså gyldig, mens den person der krydsede bede-stedet er syndig.

 

Og Allah ved bedst,

Waseem Hussain.

 

Kilde

Shurunbulali, Imdad al-Fattah