Tibytan er Imam Nawawis bog om, hvordan man bør læse, behandle og forstå Koranen.

Tibyan

Andre emner
Bog
Tibytan er Imam Nawawis bog om, hvordan man bør læse, behandle og forstå Koranen.

Forfatter
Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (d. 1277) var fra Syrien, og flyttede som ung til Damskus for at studere. Han regnes for at være blandt de største lærde indenfor både hadith og Shafi-fiqh. Han var kendt for sin store standhaftighed og afholdenhed fra denne verdens ting, og brugte al sin tid på at studere, undervise og skrive.